Archív krajských listů

Pedagogové převzali ocenění za svou činnost

Ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb se konalo slavnostní předávání ocenění pedagogům z Karlovarského kraje. Z rukou hejtmana Petra Kulhánka a radního pro oblast školství Jindřicha Čermáka převzali pamětní listy, květiny a další ceny, a to přímo v rámci Dne učitelů, který je připomínkou výročí narození Jana Amose Komenského.

Workshop se zabýval možnostmi zlepšení zdravotního stavu obyvatel v kraji

V Karlových Varech se uskutečnil diskusní workshop pracovní skupiny Zdravý region. Hlavním cílem bylo určit prioritní aktivity a opatření, která povedou ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel Karlovarského kraje, prevenci nemocí a zmírnění vlivu negativních determinant zdraví.  

Byla zahájena výstavba dálnice D6 u Hořoviček

​Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajilo za účasti ministra dopravy, hejtmana Karlovarského kraje, zástupců zhotovitele a starostky obce Hořovičky výstavbu dálnice D6 právě u obce Hořovičky. Nový dálniční úsek výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a prodlouží dálnici D6 až na hranice Středočeského kraje ke křížení se silnicí I/27, kde vznikne nová mimoúrovňová křižovatka.

Díky stipendiím se podaří v kraji udržet mladé lékaře

Lékař
​Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila poskytnutí stipendií dalším studentům lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství. Podpořeno bude na 10 nových žadatelů a zvýšen bude příspěvek i 3 stávajícím. Celkové náklady na pokrytí všech 13 žádostí činí 1 950 000 korun. Cílem udělované podpory je přimět absolventy lékařských fakult z našeho kraje, aby se po studiu vrátili zpět do regionu a poskytovali zde potřebnou lékařskou péči.

Přijďte si poslechnout zajímavé příběhy našich pamětníků

Pamětník
​Ve středu 29. března se v aule Prvního českého gymnázia v Karlových Varech uskuteční prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Dokumentaristický projekt dává možnost žákům a studentům nahlédnout do moderních dějin prostřednictvím příběhů konkrétních osobností a zároveň se naučit něco z dokumentaristického řemesla. Akce začíná v 15 hodin a je určena i pro širokou veřejnost.

Program Medikem na gymplu reaguje na nedostatek zdravotníků v kraji

Karlovarská agentura rozvoje podnikání ve spolupráci s Karlovarským krajem a Gymnáziem Sokolov spustí v letošním roce pilotní projekt, který reaguje na nedostatek lékařů, zubařů, zdravotních sester a dalšího zdravotnického personálu. Dle dostupných dat se každoročně na medicínu dostane zhruba 20-25 studentů z Karlovarského kraje, přičemž se však většina z nich do regionu již nevrátí. Snahou pilotního projektu je trend změnit a podpořit zájem o studium na lékařských fakultách, zvýšit šance studentů na přijetí a umožnit jim navázat spolupráci s nemocnicemi v regionu již během studia na střední škole. 

Poskytovatele sociálních služeb a dluhových poraden v kraji vzdělávali vrcholoví manažeři České spořitelny

 V polovině měsíce března přijali manažeři České spořitelny ve své pražské centrále návštěvu z Karlovarského kraje. Na programu byl seminář na téma „Vztah dlužníka a věřitele, péče o dluhy, řešení potíží se splácením a s předlužením“.

Karlovarský kraj a jeho partneři nabízejí obcím spolupráci v oblasti IT technologií

Karlovarský kraj podepsal v roce 2022 memorandum s Czech Smart City Cluster (CSCC) o spolupráci v oblasti SMART s cílem rozvíjet myšlenky vzájemného propojení aktivit a prvků v Karlovarském kraji. Tato spolupráce nabízí příležitost podporovat koncepci chytrých obcí (SMART Village), měst (SMART City) a regionů (SMART Region), využití nových technologických řešení a inovativních přístupů, které zvyšují kvalitu života obyvatel a podporují udržitelný hospodářský růst a regionální rozvoj.

Dotace pomáhají udržet obchody v malých obcích

Obchod
Provozování obchodů v malých obcích je spíše veřejnou službou než podnikáním, které by majitelům přinášelo horentní zisky. Navíc v době, kdy se razantně zvyšují náklady na jejich fungování, je finanční podpora ze strany státu i kraje pro mnohé z nich doslova životně důležitá. Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila rozdělení a následné poskytnutí dotací u 18 žadatelů v programu Podpory malých prodejen na venkově „Obchůdek 2021+“. O poskytnutí finančních prostředků u zbývajících 4 žadatelů bude ještě jednat krajské zastupitelstvo. Z celkové alokace pro Karlovarský kraj bude využito 2 602 278 korun.​

Pedagogický den 2023 představil vzdělávací aktivity spojené s památkami zapsanými na Seznamu světového dědictví UNESCO v Karlovarském kraji

Karlovarský kraj uspořádal ve spolupráci s Krajským vzdělávacím centrem a Střední školou živnostenskou Sokolov tradiční celokrajské setkání s názvem Pedagogický den 2023. Setkání, které se konalo na Gymnáziu Sokolov, se neslo v duchu tématu památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO.  
1 - 10 Next