Archív krajských listů

Výsledek výběrového řízení na pozici "reprezentant Karlovarského kraje v Bruselu"

Ing. Werner Hauptmann
Výběrová komise vybírala mezi 4 přihlášenými kandidáty, kteří splnili všechny kvalifikační předpoklady a požadavky. Vítězem výběrového řízení se stal současný vedoucí Odboru kancelář hejtmana na Krajském úřadě Karlovarského kraje Ing. Werner Hauptmann. Koordinátorem mezinárodní spolupráce kraje v rámci Evropské unie se stane v lednu 2006.

Hejtman navštívil "houslařskou školu" v Chebu

Hejtman při diskusi se studenty
Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel se na základě pozvání ředitele Integrované střední školy zemědělsko-manažerské v Chebu Jana Kota zúčastnil ve středu 21. prosince slavnostního zahájení provozu "houslařské školy". Součástí návštěvy byla i prohlídka prostor budovy a beseda s jejími studenty.

Dokončena přeložka silnice včetně úpravy podjezdu v Chodově

Viadukt Chodov
Dne 16. prosince byla za účasti zástupců vedení Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic a zhotovitele zprovozněna přeložka silnice druhé třídy č. 209 v Chodově. Celková částka na pokrytí nákladů stavby dosáhla téměř 60 milionů korun.

Karlovarský kraj ocenil osobnosti roku 2005

Radní Volavková s oceněnou Pavlou Andrejkivovou
Občané Karlovarského kraje volili osobnosti ve třech kategoriích - zisková, nezisková a zvláštní cena za mimořádný přínos kraji. Vítězi se stali František Štěpánek, Pavla Andrejkivová a Pavel Studený. Slavnostní galavečer proběhl v pátek 9. prosince 2005 v Grandhotelu Pupp.

Ministerstvo vnitra ocenilo Krajský úřad Karlovarského kraje

Cena pro KÚ KK
Ministerstvo vnitra letos poprvé vyhlásilo cenu pro organizace veřejného sektoru. Jednu z cen si odnesl i Krajský úřad Karlovarského kraje. Jeho ředitel Roman Rokůsek převzal v pondělí 5. prosince z rukou ministra vnitra Františka Bublana cenu za kvalitu služeb v územní veřejné správě a získal titul "Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby za rok 2005".

Karlovarský kraj usiluje o zlepšení třídění odpadu

radní Orálek
Pod heslem "Nebuďte líní, třiďte odpad", začala v těchto dnech velká kampaň za třídění odpadů v Karlovarském kraji. Na akci se společně podílí Karlovarský kraj, agentura Eko-Kom a Regionální rozvojová agentura Egrensis.

Karlovarský kraj ocenil úspěšné studenty

radní pro oblast školství Kamil Řezníček
Karlovarský kraj ocenil 30 žáků a studentů, kteří region úspěšně reprezentovali v celorepublikových či mezinárodních soutěžích ve školním roce 2004/2005. 29. listopadu přijeli v doprovodu svých učitelů do historické budovy chebského muzea, kde je odměnil radní kraje pro oblast školství Kamil Řezníček.

Krajská knihovna - po armádě přichází kultura a vzdělání

Slavnostní přestřižení pásky
30. listopadu 2005 byla slavnostně otevřena rekonstruovaná budova bývalé vojenské jídelny v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Od 1. prosince slouží veřejnosti jako moderní Krajská knihovna - multifunkční informační centrum Karlovarského kraje.