Úvodní strana > Krajské listy > Kraj podpoří nestátní neziskové organizace

 Kraj podpoří nestátní neziskové organizace

radní Ellen Volavková
Karlovarský kraj vyhlásil 28.6. 2006  II. výzvu k podávání žádostí o příspěvek z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací.

Příspěvek je určen na podporu poskytování sociálních služeb v těchto programech:

I.  Podpora aktivit zaměřených na integraci a pomoc seniorům a  osobám se zdravotním postižením
II. Podpora poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách
III. Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci  kriminality
IV. Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou prevenci

Maximální požadavek na výši příspěvku je 200.000,- Kč. Kromě nestátních neziskových organizací mohou o příspěvek žádat i fyzické osoby provozující sociální služby na základě živnostenského listu.

Konečný termín pro předkládání žádostí je pondělí, 24. července 2006. Veškeré informace  jsou v Zásadách  pro poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2006. Zájemci je najdou na krajském webu.

Loni rozdělil Karlovarský kraj mezi nestátní neziskové organizace 18,196 milionu Kč, z toho ve druhém  kole 1,330 milionu  Kč. Letos získaly  v  prvním kole kraj nestátní neziskové organizace 2,442 milionu korun, ve II. kole žadatelé mohou získat  zhruba stejnou částku jako ve druhém kole roku 2005. Státní dotace pro letošní rok činí 15,995 milionu korun.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 30.6.2006 0:00