Úvodní strana > Krajské listy > Krušnohorská rašeliniště vyhlášena mokřadem mezinárodního významu

 Krušnohorská rašeliniště vyhlášena mokřadem mezinárodního významu

Bozidarske raseliniste
Vyhlášení Krušnohorských rašelinišť mokřadem mezinárodního významu se uskutečnilo z iniciativy Ministerstva životního prostředí ČR a může přispět k dalšímu rozvoji letní poznávací turistiky.

 „Lokalita je chráněna příslušnými zákony ČR v souvislosti s udělením statutu mezinárodního významu se na ní nevztahují žádná další omezení,“ uvedl radní kraje pro oblast životního prostředí Luboš Orálek.

Krušnohorská rašeliniště jsou unikátním komplexem hřebenových, rozvodnicových a svahových rašelinišť vzniklých na suťových vývěrech podzemní vody. Mokřad zahrnuje vrchovištní rašeliniště, přechodová rašeliniště, horské rašelinné louky, podmáčené a rašelinné smrčiny. Jeho součástí jsou v Karlovarském kraji lokality Rolava a  Boží Dar  a v Ústeckém kraji Kovářská,  Šebestiánská,  Kalek, Fláje, Cínovec a Přední Cínovec. Celková rozloha mokřadu činí 11 224 ha.

Oblast je charakteristická prolínáním klečových, bylinných a mechových společenstev. Nachází se zde celá řada pramenišť a různých typů stojatých vod s charakteristickou faunou a flórou. Mokřad je součástí dvou ptačích oblastí – Novodomské rašeliniště-Kovářská a Východní Krušné hory. „Jednotlivé lokality jsou také zařazeny do seznamu evropsky významných lokalit. Některé z rašelinišť mají ochranný statut národní přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky,“ vysvětlil Luboš Orálek.

Území je částečně  ponecháno přirozenému vývoji. Na několika místech probíhá revitalizace odvodněných rašelinišť. V oblasti Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště je za finanční podpory EU připravována Městem Boží Dar rozsáhlá obnova stávající naučné stezky. „Důležitou součástí ochrany Krušnohorských rašelinišť je i nastavení vhodného lesnického hospodaření v celé oblasti s cílem zachování rašelinných biotopů a v navazujícím území zalesnění původními odolnými dřevinami,“ uzavřel Luboš Orálek.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 28.5.2008 0:00