Úvodní strana > Krajské listy > Krajský úřad oceněn v programu Národní cena kvality

 Krajský úřad oceněn v programu Národní cena kvality

Diplom za kvalitu
V uplynulém týdnu převzali zástupci Krajského úřadu Karlovarského kraje ve Španělském sále Pražského hradu čestné uznání v rámci udělování Národní ceny kvality ČR.

Národní cena kvality patří k nejvýznamnějším oceněním, jaké mohou organizace a firmy získat. V Evropě jsou tyto ceny udělovány podle jednotných pravidel Evropské nadace pro management kvality (EFQM) a jejich držitelé se mohou zapojit do celoevropské soutěže EFQM Excellence Award.

V soutěži se hodnotí celkem 9 kritérií, mezi něž patří hodnocení managementu či hodnocení organizací z hlediska výsledků a cílů, jichž chtějí dosáhnout. Hodnotí se také spokojenost zaměstnanců a rovněž vztah k okolí, kde organizace působí. Model EFQM umožňuje odhalit slabá místa organizace a lépe využít silné stránky, proto jej v Evropě využívá přes 30 tisíc společností.

Čestné uznání v kategorii veřejný sektor získal Krajský úřad Karlovarského kraje v letošním roce především za realizaci modelu CAF. „Od roku 2004, kdy byl u nás model CAF zaveden jako systém řízení kvality, umožňuje na základě sebehodnotících zpráv vidět činnost úřadu z mnoha úhlů pohledu. Mnohem účinněji tak můžeme pracovat na tom, abychom poskytovali ještě kvalitnější služby všem občanům,“ uvedl ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek.

Za úspěšné řízení kvality získal úřad celou řadu ocenění. V roce 2005 to byla cena  „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“, o rok později ocenění „Chytrý úřad“ za efektivitu, v roce následujícím  mimo jiné titul  „Úřad roku „Půl na půl“.
Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 24.11.2008 0:00