Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj podpoří provoz paliativní ambulance

 Karlovarský kraj podpoří provoz paliativní ambulance

​Rada Karlovarského kraje odsouhlasila poskytnutí individuální dotace na zajištění provozních nákladů paliativní ambulance společnosti LADARA s. r. o. ve výši 100 tisíc korun. Dotace bude financována z rezervy finančního odboru, která je určena na individuální dotace. 


„Rozhodli jsme se tuto dotaci poskytnout i přesto, že paliativní péče je částečně hrazena ze zdravotního pojištění. Tyto prostředky však nestačí pokrýt skutečné provozní a mzdové náklady, které z provozu ambulance vyplývají. My však chceme fungování této ambulance podpořit, protože ji považujeme za nepostradatelnou zejména pro nevyléčitelně nemocné pacienty,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.   

Ambulance paliativní medicíny je určena pacientům v pokročilém stádiu onkologického onemocnění či interních chorob, jako jsou například kardiální selhávání, pokročilé stadium chronické obstrukční plicní nemoci, jaterní cirhózy, ledvinová selhávání a další, u kterých bylo diagnostikováno nevyléčitelné onemocnění. Týká se také pacientů, u nichž byla ukončena onkologická léčba a byla doporučena léčba paliativní či podpůrná.          

Peníze získané z individuální dotace budou použity na dílčí zajištění mezd lékaře s odbornou způsobností v paliativní medicíně a na mzdy zdravotní sestry. Karlovarský kraj dlouhodobě podporuje také specializovanou paliativní péči prostřednictvím Programu na podporu provozování domácí hospicové péče, který je financován z rozpočtu odboru zdravotnictví.

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 29.6.2021 8:00