Úvodní strana > Krajské listy > Střední školy v Karlovarském kraji již znají podobu jarní části maturitních zkoušek

 Střední školy v Karlovarském kraji již znají podobu jarní části maturitních zkoušek

Střední školy v Karlovarském kraji se budou u maturitních zkoušek řídit novými pokyny, které představilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zásadní změnou je zrušení písemných slohových prací z českého a cizího jazyka a navýšení časového limitu u didaktického testu z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a matematiky.


U didaktického testu z českého jazyka a literatury je čas navýšen o 10 minut, maturanti tak budou mít celkem 85 minut na jeho vypracování. Stejný čas navíc budu mít také u didaktického testu z cizího jazyka, zde bude celkový čas na vypracování 110 minut. U didaktického testu z matematiky dojde o navýšení o 15 minut a čas na vypracování tak bude 135 minut. Na didaktické testy je možné se, dle ministerstva, připravit distanční formou, a to za pomoci cvičných testů, které jsou zveřejněny na webu centra CERMAT, které státní maturity zajišťuje.

„Chápeme, že současná situace je pro letošní maturanty extrémně složitá. Již třetí pololetí běží distanční výuka, která s sebou přináší zvýšený tlak nejen pro studenty, ale také pro učitele. Jsem proto rád, že ministerstvo vyšlo studentům alespoň nějakou cestou vstříc. Ale právě teď je čas znovu otevřít diskuzi o tom, jak by měla podoba státních maturit vypadat a zda současné didaktické testy jsou tím nejlepším způsobem. Nezbývá než letošním maturantům popřát hodně štěstí a šťastnou ruku při výběru „lehkých“ otázek,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

V rámci změn a úprav maturitních zkoušek dojde také k zohlednění faktu, že řada studentů byla zapojena do přímé pomoci například v nemocnicích nebo domovech pro seniory. Právě pro tyto studenty bude v jarní části maturit přidán ještě jeden termín navíc. Budou tak mít k dispozici nejen čas navíc, ale také dva termíny.

Společnost CERMAT také prověřovala strukturu didaktických testů tak, aby se v nich vyskytovalo jen minimum otázek z učiva, které spadá do období, kdy byla narušena řádná výuka.
Ústní zkoušky zůstávají povinné pro všechny beze změny.

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 29.1.2021 13:55