" >
Úvodní strana > Krajské listy > Obchvat Mariánských Lázní začíná sloužit řidičům

 Obchvat Mariánských Lázní začíná sloužit řidičům

Obchvat Mariánských Lázní
​Karlovarský kraj završil jednu z největších investičních akcí v oblasti dopravy - výstavbu silničního obchvatu Mariánských Lázní. Obchvat by měl přinést výrazné zklidnění dopravy nejen v samotném lázeňském městě, ale i ve Velké Hleďsebi. Celkové stavební náklady projektu činí cca 266,7 milionu korun, z toho je předpokládaná výše dotace z IROP cca 135,5 milionu korun, příspěvek ze státního rozpočtu činí cca 8 milionů korun. Zbývající náklady ve výši cca 123,2 milionu korun budou kryty schváleným úvěrem a následně hrazeny z rozpočtu Karlovarského kraje.


Stavbu řídila Krajská správa a údržba silnic, která se musela mimo jiné vypořádat s potřebnými zábory soukromých pozemků, a následně celý postup zkomplikovaly církevní restituce. Harmonogram stavebních prací navíc bylo nutné sladit se stavbou obchvatu obcí Trstěnice a Drmoul, jejž zprovoznilo Ředitelství silnic a dálnic v tomto roce a na který je obchvat Mariánských Lázní u Drmoulu napojen. „Dokončení stavby obchvatu přinese obrovskou úlevu pro provoz v Mariánských Lázních, které zatěžovala tranzitní doprava. Ve městě i jeho okolí se bude jezdit mnohem bezpečněji a plynuleji. Chtěl bych poděkovat stavebníkům, kteří dokázali dodržet termín dokončení stavebních prací i přesto, že v roce 2019 došlo v místě stavby k vykolejení nákladního vlaku. Následně bylo třeba provést odklízecí a zabezpečovací práce, poškozeny byly už zhotovené konstrukce. Přeji všem řidičům, aby se jim po novém obchvatu jezdilo komfortně a zvládli to bez nehod,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Jan Bureš s tím, že poděkování za přípravu a realizaci stavby patří také bývalému náměstkovi hejtmana Karlovarského kraje Martinu Hurajčíkovi, který měl na starosti v uplynulém období oblast dopravy.

Stavbu provádělo sdružení firem v čele se společností Silnice Topolany a.s. a společníkem Petrom stavby, a.s., a to od poloviny května 2018 do 22. prosince 2020.  „Obchvat se povedlo zprovoznit 32 měsíců od zahájení prací a otevřít jej pro běžnou dopravu. S úplným dokončením a předáním stavby včetně úprav zeleně v okolí počítáme v srpnu příštího roku,“ dodal ředitel Krajské správy a údržby silnic Jan Lichtneger.


Začátek trasy obchvatu v délce 2,4 km je navržen v místě stávající křižovatky se silnicí III/2114 u Mariánských Lázní. V rámci stavby byla tato křižovatka rekonstruována na okružní křižovatku. Dále trasa překračuje údolí Kosového potoka a podchází stávající železniční trať ve směru Plzeň – Cheb. Následně silnice pokračuje lesním komplexem jižně od koupaliště Lido, po zemědělsky využívaných pozemcích až ke stykové křižovatce Drmoul, kde je napojena na novou trasu silnice I/21. Celkově projekt obsahuje 21 samostatných stavebních objektů, včetně vyvolaných přeložek inženýrských sítí, norných stěn a přeložek stávajících lesních a polních cest. Zajímavostí je 142 metrů dlouhá mostní estakáda přes biokoridor Kosího potoka, na kterou navazuje podjezd pod železniční tratí.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 23.12.2020 8:45