Úvodní strana > Krajské listy > Rozpočet Karlovarského kraje se proti loňsku zvýšil jen nepatrně

 Rozpočet Karlovarského kraje se proti loňsku zvýšil jen nepatrně

Rozpočet, s nímž bude v roce 2004 hospodařit Karlovarský kraj, se oproti loňsku zvýší jenom nepatrně. Příjmy i výdaje kraje by letos měly činit 1,203 miliardy korun, což je pouze o 14 milionů korun více, než loni. Návrh vyrovnaného rozpočtu, který už schválila Rada Karlovarského kraje, definitivně projedná krajské zastupitelstvo 5. února.

"Návrh, aby se podíl krajů ze sdílených daní zvýšil alespoň na 10 procent, neprošel," říká hejtman Josef Pavel. Krajům stejně jako loni či předloni připadne ze sdílených daní pouze 3,1 procenta. V praxi to znamená, že Karlovarský kraj bude moci rozhodovat pouze asi o třetině svého rozpočtu.

Vlastní příjmy kraje jsou totiž odhadovány na 432,5 milionů korun (zhruba o 30 milionů Kč více než v roce 2003), zbývajících necelých 800 milionů korun tvoří státní dotace. Na kapitálové výdaje kraj vydá 190,2 milionů korun proti loňským 132 milionům.

Největší letošní investicí by se měla stát první etapa obnovy silnic druhé a třetí třídy. V návrhu rozpočtu je na ni vyčleněno 60 milionů korun. V první etapě by mělo být opraveno asi 70 kilometrů souvislých úseků. Náklady se odhadují na 300 milionů korun a kraj je bude hradit pomocí úvěru.

Letos chce kraj zahájit také výstavbu krajské knihovny v areálu hejtmanství, na kterou návrh rozpočtu počítá s 25 miliony korun. Stejný obnos hodlá kraj použít na opravy škol ve svém vlastnictví. Osm a půl milionu korun kraj vydá za zateplení a nákup nezbytného zařízení nutného k provozu pro sociální ústavy kraje.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 19.1.2004 0:00