Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj a podnikatelé si vzájemnou spolupráci pochvalují

 Karlovarský kraj a podnikatelé si vzájemnou spolupráci pochvalují

KARLOVY VARY 17. října 2004 (ČTK) - Karlovarský kraj a podnikatelé si vzájemnou spolupráci v uplynulých čtyřech letech pochvalují. Důležitou úlohu má podle podnikatelů krajský úřad hlavně při poskytování informací. Pozitivní roli podle nich kraj sehrává i v pomoci při podávání žádostí o peníze z různých fondů.

Kraj v regionu uzavřel dohodu o spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Poohří (RHK), kterou obě strany pravidelně vyhodnocují. Dohoda má 20 bodů a týká se řady oblastí.

"Patří mezi ně třeba společné prezentace podnikatelské sféry a kraje, přípravy na čerpání dotací z evropských fondů nebo poradenské činnosti. Podnikatelé i kraj hodnotí vzájemné vztahy jako velmi dobré," říká ředitel úřadu RHK Josef Písecký.

Podle něj nejde pouze o formální dohodu. Její plnění přináší podnikatelům konkrétní výhody. Mezi ně patří nový projekt společného internetového hospodářského portálu Regioport (www.regioport.com), který slouží jako databáze pro české a německé podnikatele. Letos ho Karlovarský kraj podpořil částkou 100 tisíc korun. Peníze poslouží k úhradě ročního licenčního poplatku a na některé náklady spojené s jeho provozem.

"Portál využijí podnikatelé na obou stranách hranice k navázání obchodních vztahů. Slouží k vyhledání vhodného obchodního či kooperačního partnera nebo k rozvoji stávajících kontaktů. Je určen nejen podnikatelům, ale i investorům, učňům, studentům a také zaměstnancům firem," vysvětluje vicehejtman Jan Zborník.

Vytvoření portálu by mělo přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků působících na území zúčastněných regionů a ke zvýšení atraktivity regionů z hlediska investičních záměrů. "Právě RHK obdržela licenci na využívání portálu. Zajišťuje i úkoly spojené s provozem portálu v Karlovarském kraji. Díky smlouvě mezi krajem a komorou mají podnikatelé do portálu přístup zdarma," dodává Písecký.

Podle něj se nyní také připravuje grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů, které bude rozděleno do dvou kategorií. Jedno schéma bude pro drobné podnikatele s deseti zaměstnanci a druhé pro podnikatele zaměstnávající od 11 do 250 lidí. "V listopadu by měly být granty vyhlášeny. Krajský úřad vyčlení prostředky pro podnikatele, aby si mohli zpracovat žádosti," doplňuje Josef Písecký.

Jednatel Krušnohorské stavební společnosti Merklín Jaroslav Novotný míní, že Karlovarský kraj sehrává důležitou úlohu při zadávání zakázek pro menší firmy. "Nejen naši společnost vede kraj ve své databázi. Pokud se určité zakázky objeví, jsme osloveni a máme šanci zúčastnit se veřejných soutěží. Takto se nám už podařilo získat několik zakázek financovaných krajem nebo jím zřizovanými institucemi," říká Novotný.

Za pozitivní považuje také metodickou pomoc, kterou kraj podnikatelům poskytuje při zpracování žádostí o různé dotace. "Jsou to obvykle dost složité formuláře a hlavně malé firmy s nimi nemají zkušenosti. Proto se můžeme obracet s dotazy na Krajský úřad," konkretizuje Jaroslav Novotný.

Spolupráci mezi podnikateli a krajským úřadem hodnotí jako přínosnou také majitel společnosti Vadu Plus a předseda Sdružení podnikatelů Poohří Václav Dučinský: "Dříve než kraj vzniknul, nikdo s námi příliš nekomunikoval. Pokud jsme nějaké důležité informace potřebovali, obvykle jsme si je museli získávat sami. To se díky kraji zcela změnilo. Nyní přicházejí především k malým a středním podnikatelům přes krajský úřad veškeré informace. Ať už o možnosti čerpání peněz z různých evropských i tuzemských fondů, nebo o konání seminářů. Někdy je toho tolik, že ani nemáme čas na všechno reagovat. Ale to je naše chyba a rezerva do budoucna."

Jak Dučinský dále doplňuje, kraj sice peníze z různých fondů podnikatelům přímo nezajistí, ale připraví je tak, aby měli šanci na ně dosáhnout. Václav Dučinský přiznává, že veškerá administrativa spojená se žádostmi o finance z fondů je natolik náročná, že by ji mnozí malí podnikatelé bez metodické pomoci kraje asi nezvládli. "Kdykoliv potřebujeme, můžeme se na některý z odborů Krajského úřadu obrátit," uzavírá Dučinský.

Hejtman Josef Pavel hodnotí spolupráci s podnikatelským sektorem jako oboustranně prospěšnou: "Naším hlavním úkolem je spoluvytvářet s obcemi podnikatelské prostředí. A to se nám snad daří. Spolupracujeme ve všech oblastech, ať už je to zajištění dopravní obslužnosti nebo vzdělávání nových odborníků."

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 18.10.2004 0:00