Úvodní strana > Krajské listy > ​​Historickou silnici mezi Hranicemi a Bad Elsterem čeká modernizace

 ​​Historickou silnici mezi Hranicemi a Bad Elsterem čeká modernizace

Zahájení stavby
​Představitelé Karlovarského kraje dnes spolu se zástupci okresu Vogtland a starosty dotčených měst slavnostně zahájili rekonstrukci silnice mezi Bad Elsterem a Hranicemi. V blízké době by tak mělo vzniknout moderní a hlavně bezpečné přeshraniční spojení, které zároveň zajistí kvalitní napojení na síť cyklistických a turistických stezek. Projekt za zhruba 7,9 milionu eur byl podpořen v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

​​
„Město Hranice je vyhlášené čistotou životního prostředí a nádhernou přírodou. Lázeňské město Bad Elster je zase kromě lázeňské léčby centrem kultury a festivalů. Proto je víc než potřebné, aby byla obě místa propojena kvalitnější silnicí, než je tomu dosud. Komunikace by měla být bezpečná pro řidiče i pro ostatní účastníky silničního provozu. Chtěla bych tedy moc poděkovat za společné úsilí všem, kteří připravili projekt modernizace historického přeshraničního spojení mezi oběma městy,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Projekt zahrnuje modernizaci silnice na české a německé straně o celkové délce více jak 3,6 kilometru a je rozdělen do několika částí. Karlovarský kraj opraví zhruba 700 metrů silnice od hraničního přechodu směrem k Hranicím. Součástí stavebních prací bude rozšíření stávající komunikace, položení nových konstrukčních vrstev vozovky, vyřešení odvodnění včetně zřízení propustků, provedení vynucených přeložek inženýrských sítí a instalace nového dopravního značení. Jako zhotovitel byla vybrána firma Strabag. Náklady činí zhruba 12,9 milionu korun, z čehož 85 procent hradí Evropská unie z fondu pro regionální rozvoj, 5 procent jde ze státního rozpočtu a zbývajících 10 procent z rozpočtu Karlovarského kraje.

Součástí projektu na české straně je například i vybudování nového chodníku, veřejného osvětlení a parkovacích stání. To vše je již v režii města Hranice, které to bude stát asi přes 40 milionů korun. Veškeré stavební práce by měly být hotovy do konce roku 2019.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 27.3.2018 14:30