Úvodní strana > Krajské listy > Práce na studii potřeb vody na území Karlovarského kraje pokračují i letos

 Práce na studii potřeb vody na území Karlovarského kraje pokračují i letos

Nádrže
Zpracování studie, která by měla prokázat, že v důsledku klimatických změn bude třeba pro zásobování Karlovarského kraje stavět nádrže pokračuje i v letošním roce.

"Myšlenka vytvořit tento koncepční materiál pro horizont po roce 2050 vznikla na základě představy státu, který v Karlovarském kraji zamýšlel chránit 12 lokalit pro případnou výstavbu nádrží na vodu,“ vysvětluje radní kraje pro oblast životního prostředí Luboš Orálek. (Chaloupky, Dvorečky, Mnichov, Broumov, Rotava, Skřiváň,Tuřany, Rájec, Poutnov, Háje Kyselka a Hlubocká pila).

Práce na studii, která bude stát celkem 3,2 mil. korun, byly zahájeny v září 2007 přípravnou fází. Na získávání podkladů se podíleli zástupci podniků Povodí Ohře a Vltavy, ČHMÚ, hlavních provozovatelů vodohospodářské infrastruktury, Sokolovské uhelné a.s., a také významných průmyslových podniků. „Podklady byly rozděleny do čtyř tématických skupin: hydrologická data, meteorologická data, vodohospodářská infrastruktura, užívání vod,“ uvedl Luboš Orálek.

V současné době probíhají práce, jejichž cílem je stanovit stávající stav užívání vod na území Karlovarského kraje. Na základě tohoto výstupu budou určeny problémové lokality, na které je nutné se dále soustředit.  „V roce 2009 by studie financovaná z prostředků Karlovarského kraje a Ministerstva zemědělství, měla navrhnout, jak řešit nedostatek vody v dlouhodobém horizontu na základě skutečné analýzy stávajících potřeb a modelů klimatických změn,“ uzavřel Luboš Orálek.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 18.2.2008 0:00