Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj, Sasko a Bavorsko řeší partnerstvím společné problémy

 Karlovarský kraj, Sasko a Bavorsko řeší partnerstvím společné problémy

Clara@eu
Projekt společného partnerství mezi Karlovarským krajem, Svobodným státem Sasko a Svobodným státem Bavorsko "Clara@eu" je v polovině svého trvání. 10. května se na půdě krajského úřadu konalo jednání řídící skupiny tohoto projektu za účasti špiček zúčastněných partnerů. Kromě hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla a primátora Karlových Varů Zdeňka Roubínka se setkání zúčastnili i vládní prezidenti krajů Horní Franky a Chemnitz Hans Angerer a Karl Noltze.

Hlavním cílem setkání bylo zhodnocení dosavadního vývoje projektu CLARA@eu, který napomáhá řešit konkrétní situace v pohraničních oblastech na úrovni odborníků státní správy i samosprávy. „Předmětem zájmu jsou především oblasti životního prostředí, krizového řízení, regionálního rozvoje a územního plánování a cestovního ruchu. Karlovarský kraj je v tomto projektu odpovědný za téma krizového řízení, do kterého spadají všechny složky integrovaného záchranného systému - hasiči, záchranná služba, policie, armáda a krizový management.“ řekl hejtman Josef Pavel.

Na základě velkého zájmu vytvořených pracovních skupin odborníků čítajících vždy 25 až 40 osob z různých úrovní veřejné správy a samosprávy bylo doporučeno, aby doba trvání tohoto projektu byla prodloužena z původních 18ti měsíců na 22 měsíců. Toto doporučení bylo přijato jednomyslně a bude jej schvalovat evropská komise. Pro financování těchto pracovních skupin čerpá projekt CLARA@eu peníze z evropských fondů.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 16.5.2005 0:00