Úvodní strana > Krajské listy > Kraj má plán dopravní obslužnosti do roku 2028

 Kraj má plán dopravní obslužnosti do roku 2028

Autobus
​Karlovarský kraj sestavil plán dopravní obslužnosti v regionu na léta 2016 až 2028. Schválila ho Rada Karlovarského kraje. Rozsah veřejné autobusové a vlakové přepravy by se neměl ve střednědobém ani dlouhodobém horizontu nijak výrazně měnit.


Návrh počítá například se zorganizováním výběrových řízení na autobusové dopravce, kteří budou linky na základě objednávky kraje obsluhovat od roku 2019. Nové smlouvy by měly být podepsány v prosinci 2016. Výběrem projdou i drážní dopravci v závislosti na tom, zda na tratích provozují nová vozidla pořízená z evropské dotace.

Součástí plánu je návrh jízdních řádů na rok 2016 i ten výhledový. Řády na příští rok byly jako obvykle projednány s městy a obcemi v průběhu léta. Právě místní samospráva zná detailně potřeby cestujících. Ztrátu dopravců v základní dopravní obslužnosti hradí Karlovarský kraj. „Návrh rozpočtu kraje na rok 2016 počítá, včetně inflace, s vynaložením 226 milionů korun na zajištění dopravní obslužnosti na železnici a se 147 miliony v autobusové dopravě. Jen v autobusové dopravě se očekává roční dopravní výkon přibližně 7 milionů kilometrů. V regionu existuje 920 zastávek příměstských autobusových linek a 113 zastávek na železnici,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Pánik.

Plán s výhledem do roku 2028 konstatuje, že jízdní řády jsou stabilizované a není v nich nijak velký prostor pro zásadní koncepční úpravy. Celkové finanční výdaje kraje na základní dopravní obslužnost by měly meziročně růst o inflaci. Za krajem dotovanou základní dopravní obslužnost se považuje doprava cestujících do zaměstnání, škol, zdravotnických zařízení, za kulturou a rekreací. Zvlášť v regionu s rozsáhlými venkovskými oblastmi je role veřejné dopravy kvůli udržení osídlení a zaměstnanosti nezastupitelná.

Ke 133 městům a obcím přibudou od ledna vyčleněním z vojenského prostoru nové obce Bražec a Doupovské Hradiště. Po dobu devíti měsíců od jejich vzniku zajistí dopravní obslužnost ještě ministerstvo obrany. Schválený plán navrhuje jako jednu z novinek prověřit možnost zavedení spěšných vlaků na lince Aš – Františkovy Lázně – Sokolov – Karlovy Vary s co nejkratší dojezdovou dobou, aby celá linka mohla konkurovat individuální dopravě. Otázkou je také strategie obsluhy některých málo využívaných železničních zastávek. Pokud by k nim zajížděla příměstská autobusová doprava, přineslo by to zrychlení regionálních vlaků a zkrácení cestovní doby na trase mezi městy.

Za stránku zodpovídá: Bohumil Zeman
Datum vydání: 24.11.2015 11:45