Úvodní strana > Krajské listy > Boj s invazními rostlinami nekončí

 Boj s invazními rostlinami nekončí

Likvidace bolševníku
​Na území Karlovarského kraje v těchto dnech proběhla poslední fáze likvidace invazních rostlin, především bolševníku velkolepého. Cílem krajského projektu bylo zmapovat a vhodnými metodami omezit výskyt těchto rostlin na území větším než 2800 kilometrů čtverečních.


Na uskutečnění tři roky trvajícího projektu "Omezení výskytu invazních rostlin" kraj získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí. K jaké změně na 6 229 hektarech došlo, vyhodnotí právě zpracovávaná studie účinnosti. Její výsledky budou poprvé představeny na závěrečné konferenci v pondělí 2. listopadu 2015 v Krajské knihovně v Karlových Varech a aktualizované mapy výskytu najdou zájemci na webových stránkách projektu.

„V každém případě projekt zvýšil povědomí všech o problematice invazních rostlin v kraji a přinesl i nové zkušenosti s jejich takto rozsáhlou likvidací,“ zhodnotila manažerka projektu Lenka Pocová. Do budoucna budou informace o použití jednotlivých metod k dispozici vlastníkům formou metodické příručky a videa.

V následujícím období bude potřeba věnovat této problematice pozornost, monitorovat stav a vývoj lokalit a zabránit opětovnému rozšíření invazních rostlin. „V minulých dnech jsme k tomuto tématu vedli řadu jednání zejména se starosty obcí, připravujeme vhodná opatření včetně jejich finančního zajištění pro udržení dosaženého stavu a pro jeho další zlepšování,“ uvedl krajský radní Josef Hora. Finanční prostředky potřebné k zajištění udržitelnosti byly zařazeny do návrhu rozpočtu kraje pro příští rok a do rozpočtového výhledu 2017 – 2020.

 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 27.10.2015 8:00