Úvodní strana > Krajské listy > Krajská povodňová komise jednala o přípravách na jarní tání sněhu

 Krajská povodňová komise jednala o přípravách na jarní tání sněhu

Karlovarský kraj chce předejít problémům, které by mohlo způsobit rychlé tání sněhu. Preventivně se proto 14. března sešla krajská povodňová komise, která jednala o vzniklé situaci.

Krušné hory, kde je v současné době extrémní množství sněhu monitoruje dispečink Povodí Ohře, s.p. a Regionální pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Povodňové orgány jsou aktuálním vývoji průběžně informovány. Momentální hydrologickou a meteorologickou situaci sleduje a údaje předává i obcím s rozšířenou působností také vodoprávní úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se zejména o monitoring zahraničních srážkových radarů a dlouhodobých předpovědí, které mohou obcím pomoci při přípravě na mimořádné povodňové situace.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 15.3.2006 0:00