Úvodní strana > Krajské listy > Hejtman diskutoval na Ašsku o zdravotnictví i o zaměstnanosti

 Hejtman diskutoval na Ašsku o zdravotnictví i o zaměstnanosti

Trojmezi
​Na další ze svých pracovních cest po regionu se hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný vypravil na Ašsko. V Trojmezí, kde se střetávají hranice Čech, Bavorska a Saska a kudy vede hojně navštěvovaná naučná stezka, se setkal se starostou Hranic Miroslavem Pickou.


Místo, které leží v chráněné přírodní lokalitě, navštívily podle pozorování místních obyvatel už tisíce turistů z české i německé strany. V současnosti obec usiluje o dobudování schodů, které tvoří součást naučné stezky, a o příspěvek požádala i Karlovarský kraj.

V Aši hejtman řešil se starostou Daliborem Blažkem nedostatek praktických lékařů na Ašsku a v dalších odlehlejších částech kraje. Řeč byla i o nízkém počtu lékařů – záchranářů v oblasti. „Domluvili jsme na tom, že Karlovarský kraj zorganizuje setkání u kulatého stolu, kterého se zúčastní starostové Ašska, Toužimska, Kraslicka nebo Žluticka, zástupci zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení a budeme řešit náhradu odcházejících praktických lékařů v odlehlých částech kraje i záchranku,“ vysvětlil hejtman.
Panattoni As
Společně se starostou se zabývali i tématem sběren kovového odpadu, k tématu by se podle hejtmana měla vrátit poslanecká sněmovna. V doprovodu starosty Josef Novotný navštívil plánovaný průmyslový park u frekventovaného přeshraničního spojení s německým Selbem, kde by měla v budoucnu vzniknout nová pracovní místa.

Abydos HazlovDalší zastávkou hejtmana na jeho pracovní cestě se stala společnost Abydos v Hazlově, která se zabývá povrchovým opracováním litinových odlitků a odlitků z neželezných kovů. Úspěšná firma je dodavatelem pro velké německé slévárny a zaměstnává nejen obyvatele z Ašska, ale dováží je i z Chebska a Sokolovska.

Jednatelka společnosti Olga Kupec zmínila především nedostatek technicky zaměřených pracovníků, kteří by měli dostatečnou znalost německého jazyka. „Upozornil jsem vedení společnosti na plán Karlovarského kraje otevřít v Sokolově pracoviště Fakulty strojní Západočeské univerzity, aby měla možnost zvážit další vzdělávání vlastních zaměstnanců,“ dodal hejtman.


Ve Vojtanově diskutoval se starostou mimo jiné o problému zrušení pobočky České pošty v obci. „Problematiku už jsem s vedením České pošty opakovaně řešil a příslib do budoucna zní, že se žádné další pobočky pošt rušit nebudou. Na setkání vedení kraje se starosty 11. března budou mít navíc zástupci obcí možnost setkat se přímo s představiteli České pošty,“ upřesnil hejtman.

V Pomezí nad Ohří informoval starosta obce hejtmana o plánované výstavbě kanalizace. „Půjde o investiční akci CHEVAK ve spolupráci s městem Cheb a s krajským příspěvkem, přičemž celkem se náklady budou pohybovat výši okolo 30 milionů korun,“ uvedl starosta Radek Tlačil.


Společnost Sedlecký kaolin patří k předním českým dodavatelům keramických a papírenských kaolinů, ale také štukových omítek, písků pro stavebnictví nebo steliva pro kočky a drobná zvířata. V doprovodu generálního ředitele firmy Vojtěcha Zítka si hejtman prohlédl novou část provozu v Božičanech a diskutoval se zástupci společnosti o průmyslových zónách v regionu. Vedení firmy také informoval o plánované návštěvě vládního zmocněnce pro území postižená těžbou Jiřího Ciencialy v Karlovarském kraji.

O den později hejtman zavítal do společnosti GR – Electronic v Hranicích, kde vyrábějí komponenty do vyhřívaných sedadel automobilů. „Překvapilo mě především to, že firma část svého výroby provozovala v Bechyni protože v našem regionu nesehnala potřebné pracovní síly. Přislíbil jsem vedení společnosti, že Karlovarský kraj ve spolupráci s městy pomůže firmě najít vhodné pozemky nebo prostory pro její plánovaný rozvoj,“ uzavřel hejtman.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 28.2.2014 15:00