Úvodní strana > Krajské listy > Na drobné vodohospodářské akce kraj rozdělil 12 milionů korun

 Na drobné vodohospodářské akce kraj rozdělil 12 milionů korun

Cisticka odpadnich vod
S žádostí o dotaci na zdokonalení vodohospodářské infrastruktury uspělo šest obcí. Peníze využijí na vybudování kanalizací, vodovodů a úpravny vod.

„Příspěvky na drobné vodohospodářské akce získal Žalmanov, Otročín, Teplá, Sadov, Verušičky a Vintířov. Žádosti jsme posuzovali podle řady kritérií. Prioritou pro nás ale bylo zlepšení životního prostředí obce,“uvedl radní Jaroslav Bradáč. Se svou žádostí proto uspěl Žalmanov, který připravuje druhou etapu výstavby kanalizace ve Stružné, na jejíž realizaci získá od kraje 4,2 miliony korun tedy 70 % nákladů na stavbu.

Na přívod pitné vody v části Měchov obdrží dotaci 2 miliony korun Otročín. „Stavba i v tomto případě navazuje na už dokončené rozvody vody, jejichž vybudování financovalo ministerstvo zemědělství. Situaci je tady třeba dořešit vzhledem k tomu, že lidé mají pitnou vodu ze studní a především v létě je jí nedostatek,“ vysvětlil radní Bradáč s tím, že celkové náklady činí 3 miliony korun.

Další část z dotací, 1,4 milionu korun, obdrží Teplá na vodovod v částech Mrázov, Betlém, a Seklovy domky. Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech získá celkem dva miliony korun na dvě akce. První je za 1,25 milionu korun napojení kanalizace Sadova a Boru na hlavní kanalizaci Karlových Varů. Přes 750.000 korun je na úpravnu vody Verušičky. Sokolovská vodárenská společnost dostane 2,3 milionu na čističku ve Vintířově. „V loňském roce jsme rozdělili 14,4 miliony korun mezi sedm obcí, které splnily podmínky přidělení dotace,“ uzavřel Jaroslav Bradáč.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 29.5.2012 0:00