Úvodní strana > Krajské listy > Konference pro seniory byla úspěšná

 Konference pro seniory byla úspěšná

Konference o aktivnim starnuti
Konference, kterou pod názvem „Aktivní stárnutí je když..“, pořádal Karlovarský kraj se konala v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, který pro letošek vyhlásila Evropská unie. Zcela zaplněný slavnostní sál GH Pupp svědčil o mimořádném zájmu seniorů. Ti se do Karlových Varů sjeli z celého kraje.

Ambasadory celé akce se stali herečka Daniela Kolářová a karlovarský historik Stanislav Burachovič. Jeho přednáška na téma „Humorné historky z dějin Karlových Varů“ doprovázená vtipnými dobovými pohlednicemi, byla příjemným zahájením bloku přednášek, které uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák. „Všechno kolem nás je výsledkem vaší práce. Vy jste tento stát vybudovali a naším úkolem je zajistit vám důstojné stáří,“ uvedl náměstek Čermák.

Hlavním cílem je podle jeho slov najít spojovací můstek mezi generacemi a vychovávat děti v úctě ke stáří i hodnotám, jež senioři vytvořili. Své posluchače pak seznámil s vývojem dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální služby, jejichž výše se každým rokem snižuje. „Nikdy nebudeme moci financovat stoprocentní pokrytí sociálních služeb,“ reagoval náměstek ministra pro sociální začleňování a rovné příležitosti Jan Dobeš s tím, že se zatím sociální služby daří dofinancovat.

Senioři si vyslechli také další zajímavé příspěvky. Na téma bydlení seniorů s důrazem na možnosti elektronické podoby v inteligentním bytě a asistivní technologie hovořil Stanislav Vítek z elektrotechnické fakulty ČVUT, s aspekty závažného společenského problému – domácího násilí páchaného na seniorech vystoupila Kateřina Štěpánková. „Úroveň státu se pozná podle toho, jak se chová k seniorům,“ uzavřel Miloslav Čermák.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 23.5.2012 0:00