Úvodní strana > Krajské listy > Čeští a němečtí záchranáři rozšiřují spolupráci

 Čeští a němečtí záchranáři rozšiřují spolupráci

Zachranka
Spolupráci v oblasti krizového řízení a připravenosti na mimořádné události, ale i při řešení legislativní problematiky poskytování přednemocniční neodkladné péče a předávání pacientů na cizím území zahájili ve středu na půdě krajského úřadu náměstek pro lékařskou péči Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ÚZZS KK)  Roman Sýkora  a vedoucí útvaru krizového managementu karlovarské záchranné služby David Steindl.

Jejich partnery byli zástupci záchranných služeb Spolkové republiky Německo z oblastí Sasko, Horní Franky a Bavorsko. „Jednání proběhlo za podpory Karlovarského kraje v rámci projektu CLARA II, což je projekt přeshraniční spolupráce v oblasti veřejné správy a bezpečnosti území. Kromě jednání v rámci samotného projektu ale byla nastartována i spolupráce s německými kolegy na úrovni samotných záchranných služeb,“ popsal vedoucí krizového managementu David Steindl.

Karlovarská záchranná služba tak bude se svými německými kolegy více spolupracovat v otázkách legislativní problematiky poskytování přednemocniční neodkladné péče a předávání pacientů na cizím území. Zahájena byla také vlastní součinnost v oblasti krizového řízení a připravenosti na mimořádné události. „To se týká především vzájemné výpomoci v rámci přípravy týmů a techniky,“ upřesnil Steindl.

Součástí nastartované kooperace je také oblast vzdělávání záchranářů či aktivní výměna odborných informací. „Německým kolegům jsme představili stávající techniku v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče a příprav na mimořádné události včetně systému poskytování péče zdravotnické záchranné služby na území České republiky a Karlovarského kraje,“ doplnil krizový manažer záchranné služby.

V příštích týdnech proto začnou karlovarští záchranáři a jejich němečtí kolegové pracovat už na konkrétních úkolech, které by měly mít především přínos pro odborný růst záchranářů karlovarské záchranné služby.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 27.4.2012 0:00