Úvodní strana > Krajské listy > Kraj rozdělil peníze na inovační vouchery

 Kraj rozdělil peníze na inovační vouchery

Inovacni vouchery
O dotace v celkové výši 1.655. 000 Kč se ucházelo v rámci veřejné soutěže 11 podnikatelských subjetů, které podaly návrhy svých projektů na využití výsledků vědy a výzkumu pro zlepšení své konkurenceschopnosti.

 „Všichni žadatelé byli úspěšní, nikoho jsme nemuseli vyřadit. Vzhledem k tomu, že jedná o první vyhlášení této soutěže, jsme s jejím průběhem velmi spokojeni “, uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.

Cílem nového dotačního titulu je podpořit spolupráci regionálních firem a vědeckovýzkumných institucí, jako jsou vysoké školy, výzkumné ústavy a pracoviště Akademie věd ČR za účelem lepšího poznání a posílení těchto vazeb. Nejvíce je firem z oboru výroby stavebních materiálů, ale také ze strojírenské, chemické a potravinářské výroby a z oblasti cestovního ruchu a služeb.

 „Nejaktivnější byly firmy z Chebska a Karlovarska a nejčastěji žadatelé využili služeb Vysokého učení technického z Brna,“ dodal uvolněný zastupitel Tomáš Hybner. Celý proces rozdělování inovačních voucherů zajišťuje pro Karlovarský kraj jeho příspěvková organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání. „Kromě užitečné podpory inovačním firmám z kraje bude dalším přínosem tohoto nového dotačního titulu i získání informací o potřebách regionálních firem z oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací, které dále využijeme pro naši práci“ uvedla Jana Michková, ředitelka agentury.

Inovační vouchery jsou první významnou aktivitou naplňující Strategii rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, která může přispět ke zlepšení ekonomické situace v regionu.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 26.4.2012 0:00