Úvodní strana > Krajské listy > R6 na Sokovsku bude kompletně hotova v polovině dubna, zpoplatněna od 18. 4.

 R6 na Sokovsku bude kompletně hotova v polovině dubna, zpoplatněna od 18. 4.

R6

Hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného o tom informoval ředitel karlovarské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Pavel Rodl. Podle něj by mělo ŘSD převzít od zhotovitele dokončené úseky R6 na Sokolovsku 17. dubna 2012.


„Ministerstvo dopravy tak i přes náš odpor nebude zohledňovat v případě zpoplatňování těchto úseků silnic žádné výjimky,“potvrdil hejtman.

ŘSD v současnosti řeší některé vady a nedostatky dokončovaných úseků, především na mostě přes Ohři u Sokolova, kde se vyskytly trhliny v asfaltové vrstvě vozovky.

Hejtman Josef Novotný se dotazoval také na stav přípravy výstavby R6 od Karlových Varů směrem na Prahu. Nyní podle ŘSD probíhají projektové práce na obchvatech Lubence a Hořoviček. Na letošní rok je vyčleněno přibližně 50 milionů korun na výkupy pozemků v okolí obchvatů a projektové práce. „V současné době je zadaná studie proveditelnosti na úseky od Karlových Varů do Prahy, která bude posuzovat ekonomickou návratnost čtyřpruhu nebo střídavého třípruhu. Řešit bude rovněž možnost kombinace čtyřpruhu tam, kde je to ekonomicky efektivní s třípruhem v místech, kde je zatížení silnice nižší. Studie je podmínkou pro čerpání evropských peněz v dalším plánovacím období,“vysvětlil náměstek hejtmana Petr Navrátil.

Připravuje se také projektová dokumentace obchvatu Drmoulu, stavbu chystá ŘSD. Na chystanou akci navazuje krajský projekt obchvatu Mariánských Lázní. Hejtman se zajímal i o situaci týkající se silnice z Ostrova ve směru na Ústecký kraj, ovšem v současnosti ŘSD na tuto stavbui nemá dostatek finančních prostředků.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 30.3.2012 0:00