Úvodní strana > Krajské listy > Hejtman Josef Novotný navštívil obce Sokolovska

 Hejtman Josef Novotný navštívil obce Sokolovska

Hejtman v Montstavu
Další ze svých tradičních pracovních cest regionem zahájil hejtman Josef Novotný v dětském domově v Horním Slavkově. V doprovodu ředitele zařízení Vidora Mandelíka si prohlédl byt pro rodinnou skupinu, kde děti žijí jako jejich vrstevníci v běžných rodinách.

„Je to nejideálnější styl ústavní výchovy, i když to nenahradí skutečnou rodinu, děti z domova mají možnost podílet se na provozu domácnosti a mít obvyklý denní režim. Obyvatelé domu už si na ně snad zvykli, provedli jsme taková opatření, aby se děti zklidnily a soužití s nimi bylo pokud možno bez problémů,“ uvedl Mandelík.

Další zastávkou na hejtmanově cestě byla společnost Legios, jeden z předních výrobců železničních vagonů, který v hornoslavkovském závodě zaměstnává okolo 360 lidí. „Potěšila mě informace, že ve společnosti postupně roste počet zaměstnanců a firma do budoucna nabídne ještě další pracovní místa pro obyvatele,“ uvedl hejtman Josef Novotný, který také se zástupci společnosti diskutoval o náboru kvalifikovaných sil. „V současnosti máme nové Centrum technického vzdělávání v Ostrově, dokončuje se rekonstrukce ISŠTE Sokolov, určitě by bylo dobré s těmito i dalšími školami udržovat kontakty. Navíc rodiče vždy potěší, když o budoucím uplatnění jejich dětí mluví právě někdo přímo z firem, z provozu,“dodal.

Muzeum KrásnoZ Legiosu hejtman zamířil na prohlídku trati ve směru Krásný Jez – Loket, o jejíž obnovu se už několik let snaží Hospodářská a sociální rada Sokolovska, a již by právě společnost mohla využít například k přepravě vyrobených cisteren. V současnosti je asi kilometrový úsek trati vyčištěný od náletových dřevin, pak by postupně mělo dojít k revizi a opravě poničených částí trati. „Pozvu sem ministra dopravy, abychom mu vysvětlili, že obnova trati je právě tady velmi potřebná,“ zdůraznil Josef Novotný. Ten se také zastavil v hornickém muzeu v Krásně, kde si pod vedením ředitele Michaela Runda prohlédl expozice včetně nejvzácnějšího exponátu – parního stroje z roku 1897.“Návštěvnost muzea stoupá, loni přišlo 3 400 lidí, pro letošek chystáme environmentální stezku a díky tradici hornictví usilujeme o vstup do sítě evropských geoparků,“konstatoval Rund.

V dolnorychnovské firmě Monstav CZ diskutoval hejtman s jednatelem Karlem Šafnerem o odběru a zpracování použitých pneumatik. Z rozdrceného granulátu je společnost schopna vyrobit protihlukové panely, obrubníky, svodidla nebo jej lze použít jako alternativní řešení pro výspravy výtluků na silnicích.

Starostové s hejtmanemSoučástí pracovních cest hejtmana regionem je vždy setkání se starosty obcí v oblasti. Společným problémem starostů Březové u Sokolova, Rovné, Šabiny, Citic a dalších obcí Sokolovska je komplikovaná komunikace se státním podnikem Lesy ČR, ať už se to týká potřebných dohod při převodu majetku, stavby cyklostezek či lyžařských tras. Hejtman přislíbil, že o situaci bude s krajským pracovištěm Lesů ČR jednat.

Vyzval také starosty, aby mu zaslali přehled volných pozemků, které by kraj ve spolupráci s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest mohl nabídnout investorům a zájemcům o podnikání v regionu.“U nás jsou okamžitě k mání výrobní prostory o rozloze 4 tisíc metrů čtverečních, k dispozici máme i ubytovací kapacity,“vysvětlil starosta Rovné Jaroslav Janda. Starostové kritizovali stav silnic v oblasti, pozitivně naopak hodnotí krajský Program obnovy venkova, z něhož mohou čerpat příspěvky mimo jiné na obnovu komunikací a veřejných prostranství, opravy některých objektů nebo na výsadbu zeleně.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 29.3.2012 0:00