Úvodní strana > Krajské listy > Vyhlášeno výběrové řízení k 12. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem!

 Vyhlášeno výběrové řízení k 12. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem!

logo Pomozte detem
Do veřejného výběrového řízení se mohou přihlásit nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví a náboženských společností) ze všech krajů České republiky se svými projekty na zlepšení kvality života ohrožených a znevýhodněných dětí do 18 let.

Žádosti je nutné doručit do sídla NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti do 30. června 2010, 16 hodin.

Pravidla a podmínky pro předkládání projektových žádostí včetně pozvánky na semináře.

 


 

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 27.5.2010 0:00