Úvodní strana > Krajské listy > Podnikatelé diskutovali o možnostech čerpání evropských peněz

 Podnikatelé diskutovali o možnostech čerpání evropských peněz

Konference podnikatelu
Na regionální konferenci nazvané Operační program průmysl a podnikání 2004 – 2006 se sešli zástupci hospodářských komor, podnikatelských subjektů a Ministerstva průmyslu a obchodu. Účastníci setkání hodnotili čerpání peněz z tohoto programu v předchozím období a dopady pro období 2007 – 2013.

„Z průzkumů a vyhodnocení čerpání prostředků z Operačního programu Průmysl a podnikání v období 2004 až 2006 vyplývá, že podnikatelské subjekty v Karlovarském kraji nevyužily nabízených možností v dostatečné míře. S ohledem na tuto skutečnost se Karlovarský kraj rozhodl v novém programovacím období více spolupracovat a komunikovat s podnikatelskou sférou a pomoci jí v hledání vhodných příležitostí a námětů pro konkrétní projekty,“ uvedl hejtman Josef Novotný.

Jeho slova potvrdili i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu. To, že podnikatelé z regionu podali nejméně v rámci republiky nejméně projektů, ale mimo jiné ovlivňuje skladba průmyslu a firem v kraji. V minulém programovacím období bylo vyčerpáno celkem 37 miliard, v tomto období byly zatím rozděleny 4 miliardy korun. Podle Josefa Novotného se podnikatelské subjekty mohou v případě potřeby obracet na regionální zastoupení Czechinvestu,  Callcentrum Karlovarského kraje či odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

„Naší zásadní aktivitou, která je pro fungující a rozvíjející se podnikatelské prostředí v kraji nezbytná, musí být intenzivní vzájemná komunikace a mapování potřeb firem a podnikatelských subjektů. Na základě přesných informací pak můžeme nastavit zejména zaměření učebních oborů na středních školách tak, aby jejich absolventi nacházeli bez problémů uplatnění a firmy nemusely hledat kvalifikované síly za hranicemi regionu,“ uzavřel hejtman Josef Novotný. 

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 27.2.2009 0:00