Úvodní strana > Krajské listy > Kraj začal předávat školám nádoby na tříděný odpad

 Kraj začal předávat školám nádoby na tříděný odpad

Popelnice ISS Cheb
Jednou z více než stovky mateřských, základních a středních škol v kraji, které zdarma nádoby získají, byla Integrovaná střední škola Cheb.

 „Akce má pro nás dva efekty, jednak nemusíme nádoby kupovat a navíc poslouží jako součást výchovné práce zaměřené na třídění odpadu,“ uvedl ředitel školy Jan Kot s tím, že díky široké škále oborů musí škola řešit také nakládání s odpadem biologickým nebo ze stavebních prací.

Celkem asi 10 tisíc nádob, stojanů a dalších materiálů krajům poskytlo ministerstvo životního prostředí z prostředků technické pomoci Operačního programu Infrastruktura Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Tímto způsobem můžeme vhodně doplnit realizovaný pilotní program Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM zaměřený na podporu třídění odpadu v regionu,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.

Školy tak mohou vytvořit například ukázkové sběrné místo doplněné o informační materiály. Zájem o nádoby ale projevila i krajská knihovna a další instituce. Akce by rovněž mohla iniciovat jednání škol s obcemi o doplnění venkovních kontejnerových stání v okolí objektů, kam by byl vytříděný odpad dál předáván.


 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 24.2.2009 0:00