Úvodní strana > Krajské listy > Školy nebudou muset používat jednotný školský portál

 Školy nebudou muset používat jednotný školský portál

Skola
Od příštího školního roku si mohou moci ředitelé zvolit takovou aplikaci pro poskytování aktuálních informací o prospěchu a chování žáků, která jim nejvíce vyhovuje. Rada kraje tak rozhodla na základě konkrétních připomínek ze strany některých ředitelů i samotných učitelů.

Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný oslovil v měsíci listopadu 2008 ředitele všech 26 příspěvkových organizací vykonávající činnost středních škol zřizovaných krajem se žádostí o jejich vyjádření, zda mají zájem využívat aplikaci Škola OnLine i v budoucnu, či by jim lépe vyhovovalo využít aplikaci jinou. "Na základě sdělení ředitelů příspěvkových organizací lze konstatovat, že 12 z nich by upřednostňovalo stávající aplikaci Škola OnLine, 12 by raději využívalo aplikaci Bakalář a 2 aplikaci SAS, " uvedl Josef Novotný.

S ohledem na tuto skutečnost bude ponecháno na rozhodnutí ředitelů jednotlivých příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol, jakou aplikaci budou od školního roku 2009/2010 nadále využívat. Pro rodiče žáků se nic nezmění, dál díky přístupovému heslu na internetu uvidí známky a docházku svých dětí. Systémy jsou totiž podobné. Výhodu to přinese učitelům, kterým nevyhovovala Škola OnLine, když do ní zadávali známky a další údaje.

Data byla totiž uložená na serveru zprostředkovatelské firmy a pokud neměla škola kvalitní připojení na internet, měla problém se na server dostat. „Jsou velké rozdíly ve velikosti škol a jejich vybavení. Vyzkoušená aplikace Bakalář je přijatelnější hlavně pro ty menší, už proto, že jsou data uložena přímo na disku, “ vysvětlil krajský radní pro oblast  školství Vratislav Emler.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 23.2.2009 0:00