Úvodní strana > Krajské listy > Školy si mohou vybrat logo

 Školy si mohou vybrat logo

Školy
Školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj, mohou dále používat svá tradiční loga. V loňském roce bylo v rámci sjednocení identifikace škol zřizovaných krajem rozhodnuto o používání jednotného loga tak, aby byla zdůrazněna příslušnost organizací ke kraji jako zřizovateli.

Spirála, která je součástí loga příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení, má vyjadřovat symbol vzdělávání.

V současné době je stav takový, že ne všechny příspěvkové organizace v plné míře tato loga využívají, mnohdy je kombinují se svými tradičními logy nebo souběžně užívají logo nové i své původní. „Proto jsme rozhodli, že ponecháme používání loga na uvážení škol,“ vysvětlil radní kraje pro oblast školství Vratislav Emler.

Tradiční loga školy využívají nejen na svých úředních a propagačních dokumentech, ale i na technickém vybavení, budovách a pracovních oděvech.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 30.1.2009 0:00