Úvodní strana > Krajské listy > Iniciativa hejtmana Josefa Pavla umožní pozůstalým přístup k informacím o zdravotním stavu zemřelých

 Iniciativa hejtmana Josefa Pavla umožní pozůstalým přístup k informacím o zdravotním stavu zemřelých

Hejtman Josef Pavel
Právo pozůstalých na informace o zdravotním stavu zemřelých příbuzných se díky iniciativě karlovarského hejtmana Josefa Pavla, který letos v září průlomově předal zdravotní dokumentaci tragicky zemřelého Ivana Hlinky jeho manželce, dostane do novely zákona o péči o zdraví lidu. Vyplývá to z korespondence hejtmana s ministryní zdravotnictví Miladou Emmerovou.

Z dopisu hejtmana Pavla ministryni z 18. října:

Obracím se na Vás v souvislosti s medializací okolností úmrtí Ivana Hlinky, která vrhá velice špatné světlo na úroveň zdravotní péče v Nemocnici Karlovy Vary.....

Abych rozptýlil pochybnosti a chránil nejen 900 zaměstnanců karlovarské nemocnice a jejich pověst, ale také dobrou pověst celého českého lékařství, rozhodl jsem se předat lékařskou zprávu o zdravotním stavu pacienta Hlinky jeho nejbližším pozůstalým, konkrétně manželce paní Hlinkové.....

Setkal jsem se s názory, že můj postup neodpovídá ustanovením zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ale také s právním názorem opačným, že ustanovení tohoto zákona jen zpřesňují ustanovení Občanského zákoníku a Listiny základních práv a svobod jako právních předpisů vyšší právní síly. Z morálně etických důvodů jsem se rozhodl postupovat takto. Zároveň Vás žádám o urychlenou a z lidského pohledu nezbytnou legislativní změnu zmíněného zákona, aby v podobných případech již nemohlo dojít k nejasnostem při výkladu práva a aby již nevznikaly podobné situace, které jsou jak pro zdravotníky tak pro pozůstalé hořkou a zbytečnou nepříjemností.....“

Z dopisu ministryně Emmerové hejtmanovi z 5. listopadu:

Vážený pane hejtmane, souhlasím s Vaší výzvou k úpravě stávajících právních předpisů ohledně zdravotnické dokumentace a ujišťuji Vás, že jsem již věcně příslušné útvary ministerstva vyzvala ke koncipování novely zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, tak, aby úprava této problematiky a právo na informace o zdravotním stavu zemřelého pacienta bylo ve vztahu k pozůstalým výslovně zakotveno.“

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 8.11.2004 0:00