Úvodní strana > Krajské listy > Saský ministerský předseda přijel na návštěvu kraje

 Saský ministerský předseda přijel na návštěvu kraje

Georg Milbradt
O silničním propojení mezi našimi zeměmi nebo o čerpání evropských peněz z projektů přeshraniční spolupráce jednal s hejtmanem Josefem Pavlem saský premiér Georg Milbradt.

Ten přijel do Karlovarského kraje na historicky první návštěvu ministerského předsedy Svobodného státu Sasko. Se saským sousedem podepsal kraj společné prohlášení o spolupráci už v roce 2002.

Obě jednající strany se shodly na tom, že je pro ně prioritní rozvoj dopravní struktury v regionu, především po vstupu ČR do schengenského prostoru. Sasko také podle Milbradtových slov usiluje o lepší silniční propojení s Karlovarským krajem a za klíčovou komunikaci v těchto plánech považuje silnici s označením B 93. Tato komunikace směřuje z Cvikova do Karlových Varů.

Za další cíl Saska označil premiér rozšíření počtu přeshraničních spojení alespoň na 45 takových míst. Hejtman Josef Pavel ovšem poukázal na značnou finanční náročnost výstavby nových silnic a spojení.“Karlovarský kraj bude usilovat o co nejefektivnější čerpání peněz z projektů přeshraniční spolupráce, které jsou součástí Operačního programu Cíl 3 Česká republíka – Sasko,“ uvedl hejtman. Pro Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraje je k dispozici do roku 2013 asi 1, 7 miliardy korun. Karlovarský kraj plánuje vybudování komunikace Aš – Bad Elster a rekonstrukci trasy od Johanngeorgenstadtu do Karlových Varů.

Georg MilbradtO projektu silnice mezi Cvikovem a Karlovými Vary bude v březnu jednat v Sasku skupina odborníků a náměstek hejtmana Jan Zborník už předem upozornil v souvislosti s výstavbou B93 na hledisko ochrany přírody. Do konce roku 2012 hodlá německá strana ukončit přípravnou fázi výstavby této komunikace.

 K dalším tématům společného setkání patřila také oblast požární ochrany a řešení krizových situací a projekty v oblasti životního prostředí, zaměřené na chráněná území a přírodní druhy na obou stranách hranice. Návštěvu kraje zakončil Georg Milbradt prohlídkou Karlových Varů.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 21.2.2008 0:00