Úvodní strana > Krajské listy > V Mariánských Lázních zahájil činnost Ústav lázeňské medicíny

 V Mariánských Lázních zahájil činnost Ústav lázeňské medicíny

V Mariánských Lázních zahájil činnost Ústav lázeňské medicíny
Letos poprvé se budou přijímací zkoušky na tento obor konat přímo v Mariánských Lázních
Nové vědecké pracoviště pro výzkum lázeňství ve své pobočce v Mariánských Lázních otevřela 6. ledna 1. lékařská fakulta pražské Univerzity Karlovy. Nově zřízený Ústav lázeňské medicíny by měl navázat na tradice někdejšího Výzkumného ústavu balneologického, který sídlil právě v Mariánských Lázních a který byl před více než deseti lety zrušen.

"Právě výzkum a vědecké základy byly vždy to, co naše lázeňství výrazně odlišovalo od evropského wellness," upozornil na slavnostním otevření ústavu hejtman Josef Pavel. Nové vědecké pracoviště by mělo zkoumat nejen medicínské problémy lázeňské péče, ale například i ekonomické a organizační otázky. Úzce přitom bude spolupracovat s ostatními pracovišti fakulty v Praze.

Představitelé fakulty se neobávají, že by novému ústavu hrozil nedostatek práce. "Deset let tady bylo vakuum. Mezitím se objevily nové technologie, nové přístroje a lékařům chybí zpětná vazba, jak nové postupy na pacienty působí," uvedl děkan fakulty Štěpán Svačina.

Nový ústav bude vědeckým zázemím i pro budoucí fyzioterapeuty, kteří v Mariánských Lázních studují v tříletém bakalářském studiu zaměřeném na balneologii. Fakulta studium oboru v Mariánských Lázních otevřela v roce 1998.

"Letos poprvé se budou přijímací zkoušky na tento obor konat přímo v Mariánských Lázních a nikoli v Praze jako dosud," dodal děkan.

Přihlášky zájemci o studium musí zaslat na děkanát fakulty do Prahy, a to do 28. února. Přijímací zkoušky budou písemné z biologie, chemie a fyziky a přípravu na ně může uchazečům usnadnit soubor modelových otázek, který fakulta každoročně vydává.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 7.1.2004 0:00