Dotace KK. " >
Úvodní strana > Krajské listy > Více než 10 miliony korun podpoří Karlovarský kraj hospodaření v lesích

 Více než 10 miliony korun podpoří Karlovarský kraj hospodaření v lesích

Radní KK Luboš Orálek
Karlovarský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu pro rok 2005 částku ve výši 10 milionů 506 tisíc korun, kterou podpoří lesní hospodářství na území Karlovarského kraje. Jde o tzv. nenárokové platby. Rada kraje schválila na svém červnovém zasedání pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Tato pravidla, poučení, formuláře i termíny jsou k dispozici pod odkazem Dotace KK.

Rozhodli jsme se podpořit hospodaření v lesích, protože chybnou změnou zákona o rozpočtovém určení, která nekorespondovala se zněním zákona o lesích, by nebylo možné hradit např. náklady na jarní výsadby melioračních a zpevňujících dřevin ani úhrady za činnost odborných lesních hospodářů v našich obcích," vysvětluje radní kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Luboš Orálek a doplňuje: „Dále chceme podporovat i aktivity, spojené s obnovou lesů poškozených emisemi a mnoho dalších aktivit, mezi které patří například vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě.“

Podle Pravidel Rady Karlovarského kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 z rozpočtu Karlovarského kraje se poskytují finanční příspěvky na následující dotační tituly:

- obnovu lesů poškozených imisemi
- obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
- sdružování vlastníků lesů malých výměr
- ekologické a k přírodě šetrné technologie
- vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě
- ostatní hospodaření v lesích
- chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 2.8.2005 0:00