Domů Dotace PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI PROJEKTU PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE III

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI PROJEKTU PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE III

Odbor Odbor sociálních věcí
Okruh Sociální věci
Kontaktní osoba Ing. Jana Pilařová
Kontaktní telefon +420 354 222 495
Kontaktní e-mail jana.pilarova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Příjem tištěných žádostí od
Příjem tištěných žádostí do
Stav Příjem žádostí se připravuje


Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III

Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III 

dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 432/09/23 ze dne 11. 9. 2023 
administrátor programu: odbor sociálních věcí 

Na pořadí žádosti nezáleží!


 Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

  • od 16. 10. 2023, 09.00 hodin
  • do 30. 10. 2023, 16.00 hodin.
Formulář žádosti bude dostupný v dotačním portálu Karlovarského kraje nejdříve:
  • od 02. 10. 2023, 00.01 hodin.
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže.
Pokud se žadatel do dotačního portálu Karlovarského kraje přihlásí prostřednictvím Identity občana nebo Informačního systému datových schránek, nemusí k elektronické žádosti připojovat elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle).
Elektronicky odeslané přílohy žadatele nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech, vizte níže.
 
Poskytovatel sociálních služeb zašle údaje o potřebné kapacitě sociálních služeb pro rok 2024 na formuláři Aktualizace kapacit sociálních služeb pro rok 2024 v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, v termínu od 13. 09. 2023 do 27. 09. 2023.
 
Důležité dokumenty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
 
Ing. Jana Pilařová
354 222 495
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 13. 09. 2023.
 
Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 11. 9. 2023 poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2023 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III - dofinancování sociálních služeb - přehled (35 KB, XLS)schválených dotací.
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 27. 2. 2023 poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2023 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III - přehled (19,27 KB, XLSX)schválených dotací.
 
program byl schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 486/10/22 ze dne 31. 10. 2022 
žádosti o financování sociální služby v rámci projektu je možné podávat ve lhůtě od 2. 11. 2022 do 8. 11. 2022
žádosti o poskytnutí dotace v rámci projektu na rok 2023 je možné podávat ve lhůtě od 6. 12. 2022 do 12. 12. 2022
Za stránku zodpovídá Ing. Jana Pilařová
Datum aktualizace 14. 9. 2023 - 10:00