Domů Dotace PODPORA VZNIKU ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST/PEDIATRŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A GYNEKOLOGŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI

PODPORA VZNIKU ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST/PEDIATRŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A GYNEKOLOGŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI

Odbor Odbor zdravotnictví
Okruh Zdravotnictví
Kontaktní osoba Jitka Lapešová
Kontaktní telefon +420 354 222 414
Kontaktní e-mail jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

PROGRAM NA PODPORU VZNIKU ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ, PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST/PEDIATRŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A GYNEKOLOGŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2023
 
schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 516/12/22 ze dne 12.12.2022
administrátor programu: odbor investic
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 17.01.2023, 0:00 hodin
 - do vyčerpání alokace
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
 
 - od od 03.01.2023 od 9:00 hodin
 
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatelé, kteří:
a) nepřipojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje uznávaný elektronický podpis nebo
b) neodešlou elektronickou žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo
c) se nepřihlásí do dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (tzv. eIdentita),
musí:
a) odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout
b) vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem
c) k vytištěné žádosti připojit všechny elektronicky neodeslané přílohy
d) listinnou žádost s případnými přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po odeslání elektronické žádosti

na podatelnu Karlovarského kraje na adresu:Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,

 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 žádost vč. příloh.
 
Žadatelé, kteří jsou právnické osoby, fyzické osoby podnikající (OSVČ) nebo fyzické osoby nepodnikající, a kteří jednají pouze jednou osobou, mohou využít tzv. fikci podpisu, tj. nemusí v datové schránce k žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje připojovat uznávaný elektronický podpis. Fikce podpisu neplatí pro orgány veřejné moci a žadatele, kteří jednají dvěma či více osobami.
 
 
Důležité dokumenty:
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Jitka Lapešová
+420 354 222 414
 
Ing. Jitka Hloušková
+420 354 222 326
 
 Zveřejněno: 13.12.2022

_________________________________________________________________________________________________

ARCHIV:

PROGRAM NA PODPORU VZNIKU ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ, PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST/PEDIATRŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A GYNEKOLOGŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2022

 
schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 298/06/22 ze dne 20. 6. 2022
administrátor programu: odbor investic
 
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 01.08.2022, 9:00 hodin
 - do vyčerpání alokace

 

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
 
 - od od 18.07.2022 od 9:00 hodin
 
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatelé, kteří:
a) nepřipojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje uznávaný elektronický podpis nebo
b) neodešlou elektronickou žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo
c) se nepřihlásí do dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (tzv. eIdentita),
musí:
a) odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout
b) vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem
c) k vytištěné žádosti připojit všechny elektronicky neodeslané přílohy
d) listinnou žádost s případnými přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po odeslání elektronické žádosti

na podatelnu Karlovarského kraje na adresu:Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,

 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 žádost vč. příloh.
 
Žadatelé, kteří jsou právnické osoby, fyzické osoby podnikající (OSVČ) nebo fyzické osoby nepodnikající, a kteří jednají pouze jednou osobou, mohou využít tzv. fikci podpisu, tj. nemusí v datové schránce k žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje připojovat uznávaný elektronický podpis. Fikce podpisu neplatí pro orgány veřejné moci a žadatele, kteří jednají dvěma či více osobami.
 
 
Důležité dokumenty:
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Jitka Lapešová
+420 354 222 414
 
Ing. Jitka Hloušková
+420 354 222 326
 
 Zveřejněno: 29.06.2022
 

_________________________________________________________________________________________________

Archiv 2022:

Tento program končí a je nahrazen výše uvedeným programem.

PROGRAM NA PODPORU VZNIKU ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST/PEDIATRIE A ORDINACÍ ZUBNÍCH LÉKAŘŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2022

schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 405/12/21, ze dne 13. 12. 2021 
administrátor programu: odbor investic
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 01.02.2022, 9:00 hodin
 - do vyčerpání alokace
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
 - od od 18.01.2022 od 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatelé, kteří:
a) nepřipojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje uznávaný elektronický podpis nebo
b) neodešlou elektronickou žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo
c) se nepřihlásí do dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (tzv. eIdentita),
musí:
a) odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout
b) vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem
c) k vytištěné žádosti připojit všechny elektronicky neodeslané přílohy
d) listinnou žádost s případnými přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po odeslání elektronické žádosti

na podatelnu Karlovarského kraje na adresu:Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,

 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 žádost vč. příloh.
 
Žadatelé, kteří jsou právnické osoby, fyzické osoby podnikající (OSVČ) nebo fyzické osoby nepodnikající, a kteří jednají pouze jednou osobou, mohou využít tzv. fikci podpisu, tj. nemusí v datové schránce k žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje připojovat uznávaný elektronický podpis. Fikce podpisu neplatí pro orgány veřejné moci a žadatele, kteří jednají dvěma či více osobami.
 
 
Důležité dokumenty:
 
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Jitka Lapešová
+420 354 222 414
 
Ing. Jitka Hloušková
+420 354 222 326
 
 Zveřejněno: 21.12.2021

 
 
Archiv 2021:
 
schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 140/04/21, ze dne 26. 4. 2021 
administrátor programu: odbor investic
  
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
─        od 01.06.2021, 9:00 hodin
─        do vyčerpání alokace
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
─         od od 18.05.2021 od 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
 
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
  
V případě, že žadatel disponuje kvalifikovaným elektronickým podpisem, může k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojit kvalifikovaný elektronický podpis a také elektronické přílohy. Odesláním elektronické žádosti opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem a připojením všech elektronických příloh žadatel splní všechny výše uvedené podmínky pro podání žádosti ve lhůtě určené pro podání žádosti.
 
Důležité dokumenty:

 

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Jitka Lapešová
+420 354 222 414

 

Ing. Jitka Hloušková
+420 354 222 326

 

 Zveřejněno: 30.04.2021

 

Za stránku zodpovídá Jitka Lapešová
Datum aktualizace 26. 6. 2023 - 15:25