Domů Dotace PODPORA VYDÁVÁNÍ NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ

PODPORA VYDÁVÁNÍ NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ

Odbor Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Okruh Kultura, památková péče, lázeňství a cestovní ruch
Kontaktní osoba Martin Karas
Kontaktní telefon 354 222 328
Kontaktní e-mail martin.karas@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Příjem tištěných žádostí od
Příjem tištěných žádostí do
Stav Příjem žádostí se připravuje
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 456/10/23 ze dne 23. 10. 2023 
- administrátor programu: odbor investic
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 5. 12. 2023, 9.00 hodin
- do 11. 12. 2023, 16.00 hodin. 
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary
 
Martin Karas
354 222 328
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.

Důležité dokumenty:


Archiv:

 - schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 431/10/22 ze dne 31. 10. 2022 
 - administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 6. 12. 2022, 9.00 hodin
 - do 12. 12. 2022, 16.00 hodin. 
 
  
Důležité dokumenty:

 

Informace o schválení dotací v roce 2023:
  • Rozdělení dotací (20,2 KB, XLSX) schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 272/03/23 ze dne 6. 3. 2023
    a Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 151/03/23 ze dne 27. 3. 2023. 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Martin Karas
354 222 328
 
Bc. Renata Drožová
354 222 547, 736 650 147
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 2. 11. 2022
Dokumenty k dotačnímu programu pro rok 2022:

 

Za stránku zodpovídá Jitka Lapešová
Datum aktualizace 25. 10. 2023 - 12:40