Domů Dotace PODPORA PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE

PODPORA PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE

Odbor Odbor zdravotnictví
Okruh Zdravotnictví
Kontaktní osoba Mojmír Kalvoda
Kontaktní telefon +420 354 222 487
Kontaktní e-mail mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen
PROGRAM NA PODPORU PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE pro rok 2023
 
 
schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 516/12/22 ze dne 12.12..2022 
administrátor programu: odbor investic
  
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 17.01.2023, 9:00 hodin
 - do 24.01.2023, 16:00 hodin
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
 - od od 03.01.2023 od 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
 
Žadatel může k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojit uznávaný elektronický podpis. Uznávaným elektronickým podpisem[2] se rozumí zaručený elektronický podpis[3] založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy nebo kvalifikovaný elektronický podpis9. Žadatel může k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojit také všechny přílohy v elektronické podobě. Pokud žadatel v dotačním portálu Karlovarského kraje připojil uznávaný elektronický podpis a všechny přílohy v elektronické podobě, splnil všechny podmínky pro řádné odeslání žádosti.
 
Podmínku doručení žádosti opatřené vlastnoručním podpisem žadatele a všech příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2:
a)       žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje
b)      přílohy k žádosti.
Žadatelé, kteří jsou právnické osoby, fyzické osoby podnikající (OSVČ) nebo fyzické osoby nepodnikající, a kteří jednají pouze jednou osobou, mohou využít tzv. fikci podpisu, tj. nemusí v datové schránce k žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje připojovat uznávaný elektronický podpis. Fikce podpisu neplatí pro orgány veřejné moci a žadatele, kteří jednají dvěma či více osobami.
 
Žadatelé, kteří se do dotačního portálu Karlovarského kraje přihlásí prostřednictvím portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (tzv. Identita občana), mohou využít tzv. fikci podpisu, tj. nemusí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojovat uznávaný elektronický podpis.
 
Žadatelé, kteří:
  • nepřipojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje uznávaný elektronický podpis nebo
  • neodešlou elektronickou žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo
  • se nepřihlásí do dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (tzv. Identita občana), musí:
  • odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout
  • vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem
  • k vytištěné žádosti připojit všechny elektronicky neodeslané přílohy
  • listinnou žádost s případnými přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, tj. do 7. 2. 2023.
 
na podatelnu Karlovarského kraje na adresu:
 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje, nikoliv datum podání u doručovací služby.
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Mojmír Kalvoda
+420 354 222 487
 
Eva Dolívková
+420 354 222 569
 
 
Zveřejněno 13.12..2022
_________________________________________________________________________________________________
ARCHIV:
 
PROGRAM NA PODPORU PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE pro rok 2022
 
 
schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 22/01/22 ze dne 31.01.2022 
administrátor programu: odbor investic
  
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 08.03.2022, 9:00 hodin
 - do 15.03.2022, 16:00 hodin
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
 - od 01.03.2022 od 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
 
Žadatel může k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojit uznávaný elektronický podpis. Uznávaným elektronickým podpisem[2] se rozumí zaručený elektronický podpis[3] založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy nebo kvalifikovaný elektronický podpis9. Žadatel může k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojit také všechny přílohy v elektronické podobě. Pokud žadatel v dotačním portálu Karlovarského kraje připojil uznávaný elektronický podpis a všechny přílohy v elektronické podobě, splnil všechny podmínky pro řádné odeslání žádosti.
 
Podmínku doručení žádosti opatřené vlastnoručním podpisem žadatele a všech příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2:
a)       žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje
b)      přílohy k žádosti.
Žadatelé, kteří jsou právnické osoby, fyzické osoby podnikající (OSVČ) nebo fyzické osoby nepodnikající, a kteří jednají pouze jednou osobou, mohou využít tzv. fikci podpisu, tj. nemusí v datové schránce k žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje připojovat uznávaný elektronický podpis. Fikce podpisu neplatí pro orgány veřejné moci a žadatele, kteří jednají dvěma či více osobami.
 
Žadatelé, kteří se do dotačního portálu Karlovarského kraje přihlásí prostřednictvím portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (tzv. Identita občana), mohou využít tzv. fikci podpisu, tj. nemusí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojovat uznávaný elektronický podpis.
 
Žadatelé, kteří:
  • nepřipojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje uznávaný elektronický podpis nebo
  • neodešlou elektronickou žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo
  • se nepřihlásí do dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (tzv. Identita občana), musí:
  • odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout
  • vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem
  • k vytištěné žádosti připojit všechny elektronicky neodeslané přílohy
  • listinnou žádost s případnými přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, tj. do 29. 3. 2022.
 
na podatelnu Karlovarského kraje na adresu:
 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje, nikoliv datum podání u doručovací služby.
 
Důležité dokumenty:
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Mojmír Kalvoda
+420 354 222 487
 
Eva Dolívková
+420 354 222 569
 
 
Zveřejněno 02.02.2022

 
 
Archiv:
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 07.09.2017 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 342/03/21 dne 22.03.2021
administrátor programu: odbor investic
  
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 04.05.2021, 9:00 hodin
 - do 11.05.2021, 15:00 hodin
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
         od 20.04.2021 od 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, tzn. do 25.05.2021 do 15:00 hodin na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
 
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
  
V případě, že žadatel disponuje kvalifikovaným elektronickým podpisem, může k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojit kvalifikovaný elektronický podpis a také elektronické přílohy. Odesláním elektronické žádosti opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem a připojením všech elektronických příloh žadatel splní všechny výše uvedené podmínky pro podání žádosti ve lhůtě určené pro podání žádosti.
 
Důležité dokumenty:

 

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Mojmír Kalvoda
+420 354 222 487
 
Pavla Vdovcová
+420 354 222 268
 
Zveřejněno 25.03.2021
Za stránku zodpovídá Mojmír Kalvoda
Datum aktualizace 4. 4. 2023 - 15:25