Domů Dotace PODPORA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

PODPORA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

Odbor Odbor životního prostředí a zemědělství
Okruh Životní prostředí
Kontaktní osoba Bc. Sabina Pudilová, DiS.
Kontaktní telefon 354 222 308
Kontaktní e-mail sabina.pudilova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY


​schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 516/12/22 ze dne 12.12.2022
administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství
 
Na pořadí žádostí nezáleží!
 
 
   
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 17. 1. 2023, 9.00 hodin
- do 24. 1. 2023, 16.00 hodin

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže. 
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Bc. Sabina Pudilová, DiS.
+420 354 222 308, 601 690 051

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí a čerpání dotace také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno 15.12.2022


 
 

 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY


 
​schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 358/11/21 ze dne 1. 11. 2021 (574,6 KB, PDF)
administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství
 
 
   
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 7. 3. 2022, 9.00 hodin
- do 14. 3. 2022, 15.00 hodin

 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže. 
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Bc. Sabina Pudilová, DiS.
+420 354 222 308
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí a čerpání dotace také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

 

 

 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE 
NA PODPORU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY
 
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 53/03/21 ze dne 8. 3. 2021
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 342/03/21 ze dne 22. 3. 2021
 
administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství
 
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

 - od 4. 5. 2021, 09:00 hodin
 - do 18. 5. 2021, 15:00 hodin
 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Tereza Cagáňová
+420 354 222 544, +420 601 214 129
tereza.caganova@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 25. 3. 2021​​​

Za stránku zodpovídá Bc. Sabina Pudilová, Dis.
Datum aktualizace 31. 3. 2023 - 08:36