Domů Dotace PODPORA LÁZEŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI – LÁZEŇSKÉ VOUCHERY

PODPORA LÁZEŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI – LÁZEŇSKÉ VOUCHERY

Odbor Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Okruh Kultura, památková péče, lázeňství a cestovní ruch
Kontaktní osoba Ing. Radka Maglia
Kontaktní telefon +420 354 222 388
Kontaktní e-mail radka.maglia@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen
PODPORA LÁZEŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI – LÁZEŇSKÉ VOUCHERY
 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 89/02/22 ze dne 28. 2. 2022
 - administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 12. 4. 2022, 9.00 hodin
 - do 20. 4. 2022, 14:00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení programu viz níže.
  
Důležité dokumenty:
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Radka Maglia
Tel. 354 222 388
 
Ing. Romana Štecová
Tel. 354 222 247, mob. 736 650 299
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Za stránku zodpovídá Ing. Radka Maglia
Datum aktualizace 2. 2. 2023 - 10:55