Domů Dotace PODPORA AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ

PODPORA AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ

Odbor Odbor sociálních věcí
Okruh Sociální věci
Kontaktní osoba Eva Dolívková
Kontaktní telefon +420 354 222 569
Kontaktní e-mail eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen
  
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ PRO ROK 2023
 
 
schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 431/10/22 ze dne 31.10.2022
administrátor programu: oddělení grantových schémat odboru investic
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje ​https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/ Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu: 
 • od 06.12.2022, 9.00 hodin
 • do 12.12.2022, 16.00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty:
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Eva Dolívková
354 222 569
  
Bc. Anna Vendlová
354 222 241
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 02.11.2022
__________________________________________________________________________________________________
Archiv:
 
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVNÍ ČINNOSTI SENIORŮ PRO ROK 2022
 
 

schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 55/02/22 ze dne 28. 2. 2022

administrátor programu: oddělení grantových schémat odboru investic

Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje ​https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/ Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu: 
 • od 5. 4. 2022, 9.00 hodin
 • do 11. 4. 2022, 16.00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty:
   
   
  Kontakty:
  Karlovarský kraj
  Závodní 353/88
  36006  Karlovy Vary
   
  Eva Dolívková
  354 222 569
    
  Anna Vendlová
  354 222 241
   
  Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
   
  Zveřejněno 2. 3. 2022
  Za stránku zodpovídá Jitka Lapešová
  Datum aktualizace 28. 4. 2023 - 07:19