Domů Dotace OBNOVA A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ

OBNOVA A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ

Odbor Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Okruh Kultura, památková péče, lázeňství a cestovní ruch
Kontaktní osoba Bc. Michal Slabyhoudek, DiS.
Kontaktní telefon +420 354 222 322
Kontaktní e-mail michal.slabyhoudek@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Příjem tištěných žádostí od
Příjem tištěných žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

PROGRAM NA OBNOVU A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ

 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 379/09/23 ze dne 11. 9. 2023
- administrátor programu: odbor investic
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním  portálu Karlovarského kraje 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 17. 10. 2023, 9.00 hodin
- do 24. 10. 2023, 16.00 hodin

Formulář žádosti bude dostupný v dotačním portálu Karlovarského kraje nejdříve: 
- od 11. 10. 2023, 9.00 hodin


Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže.

Pokud se žadatel do dotačního portálu Karlovarského kraje přihlásí prostřednictvím Identity občana nebo Informačního systému datových schránek, nemusí k elektronické žádosti připojovat elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle).

Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech, vizte níže. 
 

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Michal Slabyhoudek, DiS.
Tel. 354 222 322, 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 

Důležité dokumenty:


ARCHIV INFORMACÍ: 
 
PROGRAM NA OBNOVU A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ
 
Informace o schválení dotací v roce 2023:
  • Rozdělení dotací (31,46 KB, XLSX) schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 137/02/23 ze dne 6. 2. 2023
    a Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 86/02/23 ze dne 27. 2. 2023. 
 
 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 324/09/22 ze dne 12. 9. 2022
- administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním  portálu Karlovarského kraje 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 25. 10. 2022, 9.00 hodin
- do 31. 10. 2022, 16.00 hodin
 
Důležité dokumenty:
 
Informace o schválení dotací v roce 2023:
  • Rozdělení dotací (31,46 KB, XLSX) schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 137/02/23 ze dne 6. 2. 2023
    a Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 86/02/23 ze dne 27. 2. 2023.
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Zdeněk Hnízdil
Tel. 354 222 281, mob. 736 650 335
 
Bc. Martina Káďová
Tel. 354 222 232, mob. 702 159 881
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Za stránku zodpovídá Jitka Lapešová
Datum aktualizace 17. 10. 2023 - 08:08