Domů Dotace LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI

LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI

Odbor Odbor životního prostředí a zemědělství
Okruh Životní prostředí
Kontaktní osoba Ing. Adéla Dolanská
Kontaktní telefon +420 354 222 646
Kontaktní e-mail adela.dolanska@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

 PROGRAM NA LIKVIDACI INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI

 
​- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 57/02/23 ze dne 27. 2. 2023
- administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje:
 
 
 
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 4. 4. 2023, 9.00 hodin
 - do 17. 4. 2023, 16.00 hodin
 
Na pořadí žádosti záleží!
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel v programu níže.
 
Důležité dokumenty:
 
 
Mapové podklady ve formátu KMZ budou pro žadatele zpracovány na základě vyžádání na e-mailové adrese adela.dolanska@kr-karlovarsky.cz.
 
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Adéla Dolanská
+420 354 222 646
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí a čerpání dotace také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
 
 Zveřejněno 1. 3. 2023

 
 
Za stránku zodpovídá Ing. Adéla Dolanská
Datum aktualizace 26. 9. 2023 - 11:38