Domů Dotace LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI

LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI

Odbor Odbor životního prostředí a zemědělství
Okruh Životní prostředí
Kontaktní osoba Ing. Adéla Dolanská
Kontaktní telefon +420 354 222 646
Kontaktní e-mail adela.dolanska@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

 PROGRAM NA LIKVIDACI INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI

 
​- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 57/02/23 ze dne 27. 2. 2023
- administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje:
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 4. 4. 2023, 9.00 hodin
 - do 17. 4. 2023, 16.00 hodin
 
Na pořadí žádosti záleží!
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel v programu níže.
 
Důležité dokumenty:
 
 
Mapové podklady ve formátu KMZ budou pro žadatele zpracovány na základě vyžádání na e-mailové adrese adela.dolanska@kr-karlovarsky.cz.
 
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Adéla Dolanská
+420 354 222 646

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí a čerpání dotace také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
 
 Zveřejněno 1. 3. 2023

 

​:

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE 
NA LIKVIDACI INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI

 
​schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 358/11/21 ze dne 1. 11. 2021 (574,6 KB, PDF)
administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství
 
Na pořadí žádosti záleží!
 
  
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/

 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 1. 2. 2022, 9.00 hodin
 - do 14. 2. 2022, 16.00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže. 
 

 
Důležité dokumenty:
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Adéla Dolanská
+420 354 222 646
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí a čerpání dotace také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

 
Zveřejněno 22. 12. 2021
 

 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE 
NA LIKVIDACI INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo  ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 84/02/21 ze dne 1. 2. 2021
administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství

Na pořadí žádosti záleží!
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
─ od 4. 3. 2021, 9:00 hodin
─ do 18. 3. 2021, 15:00 hodin 
 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, avšak nejdříve 10 pracovních dnů předem. 
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
 
 
Žadatel bez kvalifikovaného elektronického podpisu musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy 
(v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje  na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby.  Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných  i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument, který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh. 
 
 
Důležité dokumenty:
 
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Adéla Dolanská
+420 354 222 646
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 1. 2. 2021
 
Za stránku zodpovídá Ing. Václav Lupínek
Datum aktualizace 29. 2. 2016 - 11:09