Domů Aktuality ZUŠ v Chodově získala grant pro učitele uměleckých škol v kraji

ZUŠ v Chodově získala grant pro učitele uměleckých škol v kraji

Škole se podařilo uspět s projektem dalšího vzdělávání učitelů základních uměleckých škol v regionu a získat tak finance z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

„Reagovali jsme na výzvu vyhlášenou Karlovarským krajem a na podporu vzdělávání učitelů dvaceti základních uměleckých škol dostaneme téměř 3 miliony korun,“uvedla ředitelka chodovské ZUŠ Ilona Juhásová. Na financování se podílí Evropský sociální fond a prostředky půjdou i ze státního rozpočtu. "Podařila se dobrá věc a věřím, že v praxi bude pro učitele v mnoha směrech přínosná," konstatoval krajský radní Vratislav Emler.

Projekt se bude uskutečňovat od ledna letošního roku do konce února 2012. Zahrnuje vytvoření systému odborných kurzů pro učitele ZUŠ včetně výuky informačních technologií, vytvoření čtyř metodických center a konzultačního centra pro účastníky dalšího vzdělávání.„Kurzy budou vedeny formou seminářů a praktických ukázek práce lektora se žáky. Součástí kurzů ICT bude zavádění moderní počítačové techniky do výuky na ZUŠ,“ vysvětlila ředitelka. Vytvoření konzultačního centra a metodických center pod vedením zkušených učitelů jednotlivých základních uměleckých škol a členů Krajské umělecké rady podpoří vlastní aktivity učitelů v kraji.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 21. 1. 2010 - 14:00