Domů Aktuality Změna v poskytování knihovnických služeb v Karlových Varech. Pobočky krajské knihovny bude od července spravovat město

Změna v poskytování knihovnických služeb v Karlových Varech. Pobočky krajské knihovny bude od července spravovat město

V říjnu loňského roku rozhodlo zastupitelstvo města Karlovy Vary o oddělení poboček od krajské knihovny a převodu jejich správy pod magistrát, odbor lázeňství a kultury.
Magistrát přistoupil na návrh knihovny převzít a zachovat společný knihovnický automatizovaný systém Aleph. Uživatelům by tak měla být zachována výhoda jednotné legitimace, ročního poplatku za registraci, využití společného elektronického katalogu, možnost online rezervace knih, prodlužování výpůjček, náhledu na vlastní uživatelské konto atd. K tomu, aby čtenáři negativně nepocítili přechod poboček pod magistrát a aby bylo zajištěno plynulé pokračování jejich činnosti, musí knihovna i magistrát řešit řadu souvisejících úkolů.

Pro plynulost provozu poboček v knihovním systému je třeba podepsat smlouvu s dodavatelem tohoto systému a servisní smlouvu s knihovnou. Magistrát bude používat centrální databázi krajské knihovny a knihovna bude veškerá shromážděná data zpracovávat a zajišťovat i pro novou městskou  knihovnu potřebné výstupy (např. evidenci čtenářských průkazů, tisk upomínek atd.). Předtím je však třeba nastavit systém tak, aby odpovídal nově stanoveným podmínkám a byla zajištěna ochrana dat. Magistrát zajistí vysokorychlostní připojení jednotlivých pracovišť k internetu (u většiny již funguje v rámci projektu s Ministerstvem informatiky, je však nutné dořešit možnost používání tohoto vybavení jiným zřizovatelem); nová městská knihovna musí být také nahlášena v evidenci knihoven na Ministerstvu kultury ČR. Nově přijatí zaměstnanci musí být včas proškoleni v systému.

Knihovna připravila návrh smlouvy o dlouhodobé výpůjčce knihovního fondu a v průběhu tohoto pololetí probíhají revize (inventury) knih na jednotlivých pobočkách (cca 120.000 svazků). Pracovníci knihovny rovněž provedli inventuru veškerého zařízení poboček – nábytku i techniky, tak aby si je magistrát v případě zájmu mohl odkoupit.

K termínu převodu poboček, schválenému magistrátem (1.7.2006) knihovna vypovídá všechny smlouvy s dodavateli služeb, týkající se provozu (o nájmu, o dodávkách energií a vody, o odvozu odpadu, o napojení na pult centrální ochrany, telekomunikační, k zajištění úklidu a předplatné časopisů).

Krajská knihovna předala veškeré podklady a informace potřebné k plynulému převodu poboček, upozornila magistrát na nutnost včasných rozhodnutí a řešení klíčových otázek. Rozběh městských poboček pod novým vedením od 1. července tohoto roku nyní závisí největší měrou na jejich novém zřizovateli – Magistrátu města Karlovy Vary.
Datum aktualizace 10. 5. 2006 - 10:08