Domů Aktuality Zlatá plaketa pro muzeum v Krásně

Zlatá plaketa pro muzeum v Krásně

Zlatou pamětní plaketu a diplom předal 24. října zástupcům muzea v Krásně a představitelům Krajského muzea Karlovarského kraje předseda Českého báňského úřadu Roman Makarius.

Toto významné ocenění za přínos k zachování hornických tradic převzala ředitelka krajského muzea Eva Dittertová za účasti náměstka hejtmana Jiřího Behenského. „Téměř polovina měst v kraji má ve znaku zkřížená hornická kladívka a tradice dobývání rud osudově ovlivnila vzhled krajiny a život lidí v regionu. Proto je dobře, že tyto tradice žijí dodnes a dále se rozvíjejí,“ uvedl náměstek hejtmana.

Prostory muzea v Krásně byly rekonstruovány v nákladu zhruba 2 milionů korun. Muzejní expozice z historie hornictví byly od podzimu loňského roku do května 2007 rozšířeny o dvě místnosti a třetí přibyla během letošního jara. Návštěvníky zaujmou především ukázky těžební a větrací techniky a modely sokolovského autora Vladimíra Krista, které demonstrují průběh hornické činnosti.

Muzeum v budoucnu plánuje atraktivní novinku - zprovoznění dvousetmetrového úseku historické důlní železnice.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 24. 10. 2007 - 13:45