Domů Aktuality Zástupci kraje zamířili do Hroznětína, Merklína a Vysoké Pece

Zástupci kraje zamířili do Hroznětína, Merklína a Vysoké Pece

​Poslední letošní pracovní cesta hejtmana Petra Kulhánka a krajského radního Víta Hromádka vedla do podkrušnohorského Hroznětína, Merklína a Vysoké Pece. Se starosty a zastupiteli diskutovali zástupci kraje o návaznosti vlaků a autobusů, čerpání dotací i o plánovaných projektech. Výjezdy do obcí, kterých letos oba představitelé kraje navštívili téměř devadesát, budou pokračovat i v roce 2023.
V Hroznětíně informoval starosta Martin Maleček zástupce kraje o tom, že místní jednotka dobrovolných hasičů neuspěla v žádosti o finanční podporu na pořízení čtyřkolky především pro zásahy v obtížně dostupných částech rekreační oblasti Velký Rybník. „Podle pravidel, která jsou nastavena pro udělování krajských dotací hasičům, nesplňuje hroznětínská jednotka potřebné podmínky. Nicméně lokalita Velkého Rybníka je v současnosti velmi zastavěná, s úzkými uličkami a čtyřkolka by výrazně usnadnila zásah hasičů. Proto jsme se domluvili, že krajská komise s ohledem na tyto skutečnosti problematiku znovu vyhodnotí, poté si město může případně opět podat žádost,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. Řeč byla také o tom, že dopravu po železnici ve směru od Karlových Varů do Merklína zajištuje zastaralá vlaková souprava, kterou kvůli obtížnému nástupu a výstupu jen málo využívají třeba senioři. Možnost obnovy vlaku chce kraj probrat s představiteli Českých drah, věcí se bude zabývat rovněž  Komise rozvoje venkova a zemědělství při Radě kraje. Hejtman i krajský radní si také prohlédli knihovnu, školku i školu, již čeká další modernizace prostor i vybavení.
 
Podkrušnohorský Merklín se potýká s problémem napojení skiareálu na Plešivci na vodohospodářskou soustavu v Pstruží. To pak nemá dostatek pitné vody pro obyvatele. „Podle informací starosty Zdeňka Geráta proto obec připravuje projektovou dokumentaci na dostavbu vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod a nechá také odborně posoudit zdroje vody v lokalitě. Obcím s náklady na tyto akce pomáhá i jeden z krajských dotačních programů,“ upřesnil hejtman. Ten také přislíbil, že bude jednat s krajským policejním ředitelem o vyslání dopravního specialisty, který by pomohl najít vhodné řešení chybějících přechodů pro chodce na silnici s intenzivním provozem do Krušných hor. V případě Hroznětína i Merklína pak kraj prostřednictvím koordinátora dopravního systému naplánuje změnu překryvu autobusů a vlaků, které jezdí ve stejný čas. „Chceme se věnovat i tomu, že obce jen obtížně shánějí peníze na bytovou výstavbu, parametry stávajících dotačních titulů pro ně nejsou vhodně nastaveny a to je třeba vyřešit,“ dodal Petr Kulhánek.

Ve Vysoké Peci seznámil starosta Václav Malý a další zastupitelé hejtmana a krajského radního se záměre vystavět na Rudném potoku rybník, jenž by pomohl zadržení vody a zároveň by se stal vodním zdrojem například pro zavlažování. Kraj se seznámí s připravenou projektovou dokumentací a ověří, jaké jsou možnosti externího financování. Stejně tak zástupci kraje budou jednat o možnosti přispět na opravu střechy místního kostela. Vysoká Pec a její okolí patří mezi další lokality v regionu, kde není dostupný rychlý internet. „Zahrneme oblast do našeho seznamu k jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu a s operátory. Nyní se testují opatření, jež by měla stav zlepšit, ve třech pilotních obcích. Kraj navíc prověří, jestli by bylo možné sdílet infrastrukturu pro pokrytí internetem se Správou železnic,“ vysvětlil krajský radní Vít Hromádko. Obec taktéž dostane potřebné informace o poradenství v oblasti energetických úspor bezplatně nabízené sdružením EKIS.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 22. 12. 2022 - 08:47