Domů Aktuality Základním a mateřským školám v Karlovarském kraji bude pomáhat nový metodický tým

Základním a mateřským školám v Karlovarském kraji bude pomáhat nový metodický tým

​Nadměrná administrativa, řešení ekonomiky provozu či legislativní změny v současnosti zatěžují ředitele především základních a mateřských škol a berou jim čas na kvalitní pedagogickou práci. Pomoci vedení těchto škol by měl už brzy nový metodický tým, který nabídne školám v regionu své odborné služby. Podpisem memoranda o spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Karlovarského kraje při realizaci takzvaného „středního článku podpory“ to potvrdil ministr školství Vladimír Balaš a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.​

Projekt ministerstva školství už se v této době pilotuje v okrese Semily a Svitavy. Než se od 1. července 2023 začne postupně rozšiřovat do celé republiky, bude pilotně zahájen v Karlovarském kraji. „Projevili jsme velký zájem zapojit náš kraj do podpory a pomoci ředitelům základních a mateřských škol v oblasti administrativy, legislativy, rozpočtování a dalších činností. To vše může zvládnout tým metodiků a umožnit tak ředitelům věnovat se naplno pedagogické činnosti a řízení škol. V obou okresech, kde nyní projekt pilotně běží, se ukazuje jeho přidaná hodnota. To je pro nás velmi důležité, protože Karlovarský kraj má dlouhodobě problém s kvalitou základního vzdělávání,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek. 

Podle ministra školství Vladimíra Balaše si ministerstvo uvědomuje specifické postavení Karlovarského kraje, který je strukturálně postiženým regionem s nejmenším počtem kvalifikovaných učitelů v základním školství a s problémy v úrovni vzdělávacího procesu. „Projekt nabízí možnost ředitelům získat
zpětnou vazbu a nemusí se to týkat mimo jiné jen právních a ekonomických otázek, ale i těch pedagogických.  Záleží, jak široce ředitel otevře svou náruč a bude se chtít podělit o problémy, které řeší. Na Semilsku a Svitavsku už ředitelé vědí, že jim metodická pomoc šetří práci a zkvalitňuje vzdělávací proces. Rádi budeme proto s Karlovarským krajem spolupracovat na tom, aby se podpora odrazila ve zlepšení situace i na místních školách,“ zdůraznil ministr školství Vladimír Balaš.

Karlovarský kraj nejprve vyhlásí výběrové řízení na čtyři členy metodického týmu a zafinancuje jejich činnost do 30. 6. 2023. Po spuštění projektu v rámci celé ČR převezme financování ministerstvo školství a využije na něj evropské prostředky. „Samozřejmě by nás těšilo, kdyby se členy týmů stali zkušení ředitelé na vrcholu kariéry, kteří mohou předat kompletní know-how, ale počítáme i s tím, že budeme lidi doškolovat, aby dokázali být plnohodnotnou metodickou oporou pro vedení základních a mateřských škol. Využijeme odborníků ministerstva školství, legislativců a ekonomů. Metodický tým v regionu bude zajíždět přímo do škol, komunikace bude probíhat i online a na společných setkáních,“ upřesnila náměstkyně ministra Martina Běťáková, která projekt připravovala. Projekt by měl ředitelům škol výrazně ulehčit vlastní práci, odrazit se v zlepšování úrovně vzdělanosti v regionech a být trvale udržitelný i po ukončení financování z EU.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 21. 10. 2022 - 21:06