Domů Aktuality Základní akutní péči pro pacienty z Ukrajiny zajistí UA Point v Nemocnici Karlovy Vary

Základní akutní péči pro pacienty z Ukrajiny zajistí UA Point v Nemocnici Karlovy Vary

​Karlovarská krajská nemocnice otevřela UA Point, který bude zajišťovat základní akutní péči pro pacienty z Ukrajiny, a to v nově zřízených ambulancích v pavilonu „N“ Nemocnice Karlovy Vary. Na základě dohody s vedením Karlovarského kraje vzniklo zatím jediné krajské centrum poskytující zdravotní péči ukrajinským uprchlíkům, které jinak nebude schopna absorbovat síť poskytovatelů primární péče v Karlovarském kraji.

K dispozici je jedna ambulance pro děti a dorost a druhá pro dospělé. Ordinace budou otevřené od pondělí do pátku v čase 8:00 – 15:30 hod. V ambulancích bude poskytována základní akutní zdravotní péče ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti naší nemocnice.

Součástí týmu jsou dva lékaři, dvě sestry a ukrajinsko – český tlumočník, který s pacienty vyplní základní zdravotní dotazník. Přítomnost tlumočníka v této specializované ambulanci značně urychlí celý proces vyšetření.

„Ve velkých krajích zajišťují chod UA pointů fakultní nemocnice, v našem kraji tak připadla péče karlovarské nemocnici, jakožto největšímu poskytovateli zdravotní péče. Pokud by zde point nevznikl, zdravotní péče o ukrajinské migranty, kteří nenajdou svého praktického lékaře či pediatra, by tak byla dostupná nejblíže v UA pointu v Praze či Plzni,“ vysvětlil generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s. MUDr. Josef März, „cílem je zajištění základního ošetření u pacientů, kteří potřebují řešit akutní problém po svém příjezdu a zatím nenašli nebo nestihli najít svého praktického lékaře. Jde o řešení, které by mělo sloužit k překrytí současné situace a postupně by se vše mělo začlenit do standardního systému péče v ČR. Cílem není nijak upřednostňovat tyto pacienty, ale mít prostor na jejich ošetření, které samozřejmě zabere výrazně více času a neblokovat ostatní pacienty v běžném či akutním provozu.“

Osoby z Ukrajiny, které projdou registračním procesem, jsou plně pojištěni v rámci veřejného zdravotního pojištění jako státní pojištěnci a mají plný nárok na poskytování hrazených zdravotních služeb jako jiní pojištěnci zdravotních pojišťoven v ČR.

“Oceňujeme, že karlovarská nemocnice zajistí otevření UA Pointu, přestože je to velmi náročné z pohledu provozu a personálního zabezpečení. Děkujeme všem, kteří se na vytvoření tohoto pracoviště péče o uprchlíky podílejí a budou zabezpečovat jeho chod. Aktuálně řešíme s ministerstvem zdravotnictví financování UA Pointu, protože půjde o nemalé náklady,” uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Kraj i KKN vyhodnotí vytíženost a spektrum řešených potíží a s přihlédnutím k vývoji v celém kraji bude tuto základní činnost případně upravovat.
Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 31. 3. 2022 - 09:47