Domů Aktuality Z programu Cíl 3 půjdou peníze na dalších 30 společných projektů

Z programu Cíl 3 půjdou peníze na dalších 30 společných projektů

Rozhodl o tom Monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013. Ze 43 nově předložených projektů schválil výbor dotaci pro 30 projektů s celkovým příspěvkem z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 9. 4 milionu EUR.

Úspěšné projekty byly zaměřené na zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků pohraničí, na zlepšení dopravní infrastruktury či na osvětu věnovanou životnímu prostředí a jeho ochraně. „Monitorovací výbor schválil 6 společných projektů, v nichž jsou partneři z  Karlovarského kraje. Česká strana přitom získá celkový příspěvek z ERDF okolo 235 tisíc EUR na dva z nich,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.

Projekt Coaches unite – česko-německé vzdělávání mládežnických trenérů ve fotbale nabídne společné kurzy vedené odbornými lektory pro české i bavorské trenéry mládeže, na nichž si účastníci budou vyměňovat tréninkové zkušenosti a naučí se pracovat s dětmi ze sousední země. „Projektoví partneři zorganizují také řadu mezinárodních turnajů a fotbalových kempů pro děti i jejich trenéry,“dodal Navrátil. Na tento projekt získala česká strana celkem 161, 7 tisíce EUR.

Z projektu Učení v přírodě – bylinné zahrady bez hranic má být v pohraničí vybudována síť tematicky různorodě zaměřených zahrad, v nichž se návštěvníci z obou stran hranice budou moci seznámit s původními rostlinami typickými pro chebský a hornofrancký venkov. Příjemné přírodní prostředí mohou lidé zároveň využít k relaxaci. Český partner projektu získal 73, 1 tisíce EUR.

V rámci dalších projektů bavorští žadatelé ve spolupráci s protějšky z Karlovarského kraje vybudují v německém příhraničí unikátní skleník na pěstování tropických rostlin a chov teplomilných ryb vyhřívaný odpadním teplem, budou se podílet na obnově vozového parku bavorských hasičů určeného i pro pomoc na české straně hranice a budou zkoumat výskyt vzácných perlorodek říčních a možnosti jejich ochrany na hraničních tocích.

Příští jednání Monitorovacího výboru je naplánováno na 7. prosince 2011, projektové žádosti lze na příslušných krajských úřadech a bavorských zemských vládách odevzdávat do 1. září 2011. Vzhledem k již velmi omezené disponibilitě prostředků v prioritní ose 1 programu mají žadatelé větší šanci na úspěch v prioritní ose 2 - Rozvoj území a životního prostředí. „Druhá prioritní osa se dělí na oblasti podpory Životní prostředí a ochrana přírody, Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru, Doprava, Komunikační a informační systémy,“doplnil Navrátil. Bližší informace o programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a o pracovnících zapojených do jeho administrace naleznete na internetových stránkách Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 5. 2011 - 11:23