Domů Aktuality Z cisterny unikl metylalkohol

Z cisterny unikl metylalkohol

Z odstavené cisterny začal vytékat metylalkohol. Protože se jedná o vysoce hořlavou a jedovatou látku, zastavit havárii musí přivolaní hasiči v protichemických oblecích. Nejedná se ale o mimořádnou událost, ale o ukázku zásahu při úniku nebezpečné látky pro studenty logistické školy v Dalovicích u Karlových Varů.

Právě přeprava nebezpečných látek je důležitým předmětem na této škole, proto v rámci výuky za spolupráce s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje a Transportním, informačním a nehodovým systémem (TRINS) měli studenti možnost vidět postup při události tohoto typu. Budoucí odborníci na ADR, neboli mezinárodní silniční přepravu nebezpečných látek, z dalovické logistické školy si nejprve vyslechli od zástupců TRINS praktické poznatky z přepravy nebezpečných látek, hasiči z karlovarské stanice jim pak v prezentaci ukázali možnosti a postup hasičů při nehodě cisterny s nebezpečnou látkou.

Specialisté na chemické havárie jim rovněž detailně popsali vybavení, které musejí hasiči při podobné havárii použít. Před školou pak mohli studenti sledovat ukázku tohoto zásahu. Sokolovská přepravní společnost poskytla cisternu, kterou označila pomocí UN čísla a výstražných cedulí jako přepravující vysoce nebezpečnou, hořlavou a jedovatou látku. Z jednoho z vypouštěcích ventilů pak tato látka začala vytékat.

 Hasiči vyznačili v místě simulované havárie nebezpečnou zónu, připravili si vše pro zásah včetně dekontaminačního prostoru, poté už první průzkumná skupina ve speciálních protichemických oblecích umístila pod unikající ventil nádobu na zachytávání látky, zároveň pomocí detekční techniky zjišťovala kolem celé cisterny míru kontaminace. Následovalo utěsnění ventilu a připravení přečerpání obsahu z cisterny.

 Zásah byl ukončen dekontaminací příslušníků, kteří pracovali v nebezpečné zóně. Studenti si mohli osahat veškeré vybavení pro likvidaci úniku nebezpečné látky, vyzkoušeli si i běžné vybavení hasičů, jako jsou například dýchací přístroje. Prakticky přímo z této ukázky odjížděli karlovarští hasiči poskytnout technickou pomoc do domu, kde prasklo topení a horká voda začala vytápět spodní byty. A rovnou z této události pak byli odvoláni k požáru potravin v panelovém domě.

Datum aktualizace 23. 2. 2011 - 13:48