Domů Aktuality Výstavba krajské knihovny se blíží do cíle

Výstavba krajské knihovny se blíží do cíle

Nově rekonstruovaný objekt bývalé vojenské jídelny v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje si dva týdny před dokončením stavby prohlédli zástupci kraje, města i krajské knihovny. V budově, která se stane multifunkčním informačním centrem regionu, probíhají v současné době úpravy interiérů a rozmístění nábytku. Termín dokončení je stanoven na 31. srpna 2005.
Vše probíhá podle plánu,“ říká s uspokojením hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. „I finanční bilance je velmi příznivá, v průběhu stavby nedošlo k navýšení prostředků,“ dodává hejtman a prozrazuje: „Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly výše 85,6 mil. korun, z toho 80%, tedy 68,5 mil. půjde z Evropského fondu pro regionální rozvoj.“

V rekonstruovaném objektu vznikne velký prostor pro volný výběr ve fondu knihovny

oddělení pro nevidomé a slabozraké, do kterého bude dobrý přístup díky naváděcímu systému

dětské oddělení pro všechny věkové kategorie

hudební oddělení, kde budou k dispozici CD, notový materiál, knihy a časopisy o hudbě

počítačová učebna pro vzdělávání knihovníků, veřejnosti i pro potřeby jiných organizací a podniků

prostorné oddělení s přístupem na internet součástí objektu bude kavárna pro návštěvníky knihovny

přízemí objektu - víceúčelový sál pro 150 osob


Celý objekt je řešen jako bezbariérový, tedy snadno dostupný i pro tělesně postižené občany. 

„Po dokončení rekonstrukce a následné kolaudaci začne stěhování knihovního fondu," říká náměstek hejtmana Jiří Behenský a doplňuje: „Předpokládáme, že veřejnosti bude knihovna sloužit od prosince 2005.“ 

Datum aktualizace 19. 8. 2005 - 10:16